Zernike Advanced Processing (ZAP)

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

 

ZAP-innovatiecluster: unieke testomgeving voor biobased experimenten in Noord-Nederland

Groningen, een sterk agrarisch en industrieel gebied, kan als vliegwiel fungeren voor het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van reststromen uit de biomassa en het optimaliseren van de processen die hiermee gepaard gaan. 

ZAP staat voor Zernike Advanced Processing en is een unieke testomgeving voor biobased experimenten in Noord-Nederland. ZAP speelt in op de steeds sterkere signalen dat het gebruik van fossiele grondstoffen snel moet verminderen. Door innovatieve activiteiten in de regio te stimuleren draagt ZAP bij aan het vergroten van de werkgelegenheid in de biobased industrie. 

Voordelen bedrijfsleven

De ZAP innovatiecluster versterkt de Zernike Campus verder als locatie waar kennis en bedrijvigheid elkaar ontmoeten. De ZAP-faciliteit is een semi-industriële leer-werkomgeving waar kennisinstellingen en mkb-bedrijven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economie. De testfaciliteit is op het EnTranCe terrein van de Hanzehogeschool Groningen te vinden. 

In deze werk- en broedplaats van onderwijs en bedrijfsleven vindt opschalingvan lab- tot kruiwagenschaal plaats. Het bedrijfsleven kan tegen een overeengekomen vergoeding gebruik maken van de ruimte, de apparatuur en de expertise van studenten en docenten in ZAP om zo hun laboratoriumuitkomsten in een semi-industriële omgeving te testen. Dit is uniek in Noord-Nederland.

ZAP Groningen

De Hanzehogeschool Groningen heeft in 2015 de ZAP onderwijs- en onderzoeksfaciliteit geïnitieerd. Samen met het Noorderpoort verzorgt zij daar praktijkonderwijs. De komst van de ZAP- innovatiecluster maakt ZAP Groningen, als opschalings- en opleidingsomgeving, compleet. De ZAP-innovatiecluster voor toegepast onderzoek en intensieve samenwerking met het bedrijfsleven zorgt voor:

  • meer en beter opgeleide jonge professionals met up-to-date kennis binnen het domein van de biobased economie; 
  • bij- en herscholingsmogelijkheden gericht op Bio- en Smart Processing technologie;
  • én het faciliteren van onderzoek voor mkb-bedrijven en startups.

ZAP Groningen wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma. De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder en, naast SNN, hoofdinvesteerder van het ZAP innovatiecluster. In het cluster wordt nauw samengewerkt met het Noorderpoort en de Rijksuniversiteit Groningen. Geïnteresseerde bedrijven uit de agrarische sector, de farmacie, de chemie en de verwerkende industrie zijn onder andere Avebe, SuikerUnie, Akzo Nobel, Imenz, Feyecon, Syncom, Telson, Ten Kate Vetten, Exter Aroma en Koopmans meel. 

Ook interesse? Neem dan contact op met Directeur Rob van Linschoten via info@zapgroningen.nl.

Bekijk ook de website.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}