dr. Louis Polstra

"Niemand blijft achter", met dat credo ben ik als mijnwerkerszoon opgegroeid. Oog voor elkaar en zorg voor kwetsbaren waren levensreddende noodzakelijkheden diep onder de grond. Deze begrippen vormen de rode draad door mijn carrière. Als lector Arbeidsparticipatie doe ik onderzoek naar de professionalisering van de dienstverlening aan kwetsbare burgers op de arbeidsmarkt: langdurig werklozen, jongeren met een arbeidsbeperking, mensen met een psychiatrische stoornis, oudere werkenden. Hoe beter de professionals zijn toegerust met de juiste kennis en effectieve instrumenten, hoe beter zij de werkzoekende kunnen helpen (of kwetsbare werkenden aan het werk kunnen houden).
- Om te weten wat de professionals moeten kennen en kunnen, hebben we o.a. de landelijke Standaard voor Vakvolwassenheid van Klantmanagers ontwikkeld (zie www.debvk.nl).
- In het programma Fit 4 Sustainable Employability ontwikkelen we leeftstijlinterventies op basis van self-tracking en e-coaching om uitval van kwetsbare werkenden uit het arbeidsproces te voorkomen.

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}