Lectorinstallatie dr. Amar Bennadji

  • Evenement
Amar Bennadji 2022
  • Datum
    • datum

  • Locatie

    Van DoorenVeste

    locatie

Op woensdag 17 april vindt de lectorinstallatie plaats van dr. Amar Bennadji als lector Duurzame Gebouwde Omgeving.

Programma 
15.30    Ontvangst
16.00    Film
16.05    drs. Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur
16.15    Lectorale rede door dr. Amar Bennadji
16.40    Lectorinstallatie
16.45    drs. Renate Coumou, interim dean van het Instituut voor Future Environments
17.00    Receptie (tot 18.00)

Seminar Sustainable Built Environment in Application
Voorafgaand aan de installatie wordt er een seminar georganiseerd door het lectoraat Duurzame Gebouwde Omgeving. Dit seminar zal aan de hand van Amars netwerk extra context bieden ten aanzien van diverse aspecten van de Duurzame Gebouwde Omgeving. Deze extra lagen zijn cruciaal voor het bereiken van een holistische visie op een duurzame wereld en geven invulling aan de focus van het lectoraat.

Programma Seminar:
14.00    Ontvangst seminar met een tentoonstelling over circulair bouwen
14.30    Irma Thijssen - Senior adviseur duurzaam, circulair en biobased bouwen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
15.00    Dr. Rizal Sebastian - Lector Future Urban Systems aan de Haagse Hogeschool, senior adviseur digitalisering bij het team Duurzaam Bouwen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u ook aan dit seminar deelneemt.

Dr. Amar Bennadji
Na 30 jaar ervaring in de wetenschap in Frankrijk, Engeland en Schotland en na op diverse plaatsen overal ter wereld als gastonderzoeker werkzaam te zijn geweest, werd Amar in 2022 lector Duurzame Gebouwde Omgeving bij de Hanzehogeschool Groningen. Amars eerste taak in Groningen was om samen met zijn team zijn lectoraat nauwer aan te laten sluiten bij de bestaande onderzoeksgemeenschap van Hanze, het lokale bedrijfsleven en het bestuur om zo de rijke lokale expertise met elkaar te verbinden.

Lectoraat Duurzame Gebouwde Omgeving
Dit lectoraat richt zich op het verminderen van de impact van de gebouwde omgeving op het klimaat. Onderzoekslijnen variëren van het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen die onderdeel uitmaken van het cultureel erfgoed tot het bevorderen van het gebruik van circulaire bouwmaterialen. Zo wordt er in regionaal kader onderzoek gedaan naar het verbeteren van de energie-efficiëntie in buurten en het beoordelen van de impact van de energietransitie op ons landschap.

Het lectoraat maakt deel uit van het Kenniscentrum NoorderRuimte en is verbonden aan het Instituut voor Future Environments van de Hanzehogeschool Groningen.

Locatie
Hanzehogeschool Groningen
Van DoorenVeste
Zernikeplein 11 in Groningen

U kunt gebruik maken van de parkeerterreinen P3 en P4. 

Door wegwerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg van de stad Groningen is de kans op verkeershinder erg groot. Houd rekening met een langere reistijd en kijk op Groningenbereikbaar.nl voor actuele verkeersinformatie.
 

Aanmelden