Dick Pouwels ontvangt ere-doctoraat van Aleksandër Moisiu Universiteit in Albanië

  • Nieuws
uitreiking ere-doctoraat dick pouwels

Voorzitter van het College van Bestuur Dick Pouwels heeft donderdag 9 november een ere-doctoraat ontvangen van de Aleksandër Moisiu Universiteit in Albanië. Hij krijgt deze eervolle onderscheiding voor zijn rol als aanjager van STARS EU en de verdere doorontwikkeling van de alliantie. STARS EU is een belangrijk internationaal netwerk binnen de Hanze en bestaat uit universiteiten uit negen landen.

“Het ere-doctoraat wordt aan Dick Pouwels uitgereikt voor zijn impact op de internationalisering van de Aleksandër Moisiu Universiteit door middel van de oprichting van de European University Alliance om Europese waarden te promoten, om aanzienlijk bij te dragen aan de uitbreiding van wetenschappelijk onderzoek en innovatie, om de regionale transitie te beïnvloeden, om transnationale samenwerking in heel Europa mogelijk te maken en om de transformatie van het hoger onderwijs te inspireren", zo staat beschreven in de motivatie voor het ere-doctoraat.

“Ik ben ongelooflijk trots op het ontvangen van dit ere-doctoraat. Ik wil de Alexandër Moisiu Universiteit bedanken voor deze grote eer”, sprak Pouwels tijdens het in ontvangst nemen van het ere-doctoraat. Over de samenwerking binnen STARS EU, zegt hij. “We willen dat de kennis uit ons onderzoek van echte waarde is voor de regio. Om bedrijven en organisaties in de regio te helpen verbeteren en innoveren. Zo kunnen wij daadwerkelijk bijdragen aan de grote transities en uitdagingen van deze tijd. En in dit opzicht is internationale samenwerking, deze alliantie van Europese universiteiten, cruciaal.”

Over STARS EU

STARS EU is een belangrijk internationaal netwerk binnen de Hanze en bestaat uit universiteiten uit negen landen. De Hanzehogeschool is penvoerder van STARS EU. In 2019 heeft de Hanze het initiatief genomen om het samenwerkingsverband te starten. De leden van STARS EU zijn allen universiteiten die sterk verbonden zijn met hun regio en die zich willen inzetten om samen te werken met lokale en regionale partners om bij te dragen aan echte positieve verandering. De alliantie richt zich met name op maatschappelijke thema’s zoals circulaire economie, energietransitie en digitalisering.

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding