Innovaties dragen bij om maatschappelijk verdienvermogen te realiseren

  • Nieuws
Student presenteert voor digibord 2022.jpg

CLICKNL bouwt aan een landelijk programma waarin de focus ligt op sneller en op grotere schaal maatschappelijk verdienvermogen te realiseren. Als kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie werkt CLICKNL aan het creëren van impact in de maatschappij. De Hanzehogeschool draagt hieraan bij door mee te werken aan praktijkgericht onderzoek.

Welvaart & welzijn: twee woorden die sterk op elkaar lijken maar net iets anders betekenen. Als een innovatie bijdraagt aan maatschappelijke impact en de economie ten goede komt, heb je ‘maatschappelijk verdienvermogen’ gecreëerd.

Om dit concreter te maken, is er een video gemaakt over het programma. Hiervoor zijn programmaleden Nienke Edelenbosch en dr. Rhoda Schuling uitgenodigd. Samen vertellen ze over het traject preventieve zorg bij studenten en hoe Citizen Science bijdraagt om het studentenwelzijn te bevorderen.

Ga naar CLICKNL voor meer informatie, inspirerende cases, openstaande subsidieregelingen en meer. Plus, er is vorige week een nieuwe website gelanceerd! Ook die website vind je via de link.

Thumbnail programma video MV.png

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij