Regio aan Zet!

  • Nieuws
Hanzeregioaanzet-70.jpg

Donderdag 7 december organiseerde het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen in samenwerking met gemeente Westerkwartier het congres "Regio aan Zet".

Tijdens het congres werden er kennis en inzichten gedeeld naar aanleiding van acht jaar lang ondernemen, experimenteren en samenwerken. Tijdens deze bijeenkomst keken we terug op wat we hebben bereikt en bespraken we onze plannen voor de toekomst in de regio. We deelden inzichten en perspectieven van het lectoraat, presenteerden de eerste exemplaren van zes nieuwe Duurzaam Coöperatief Ondernemen-boeken en introduceerden een handige Complexity Tool. Als kers op de taart kreeg Lector Willem Foorthuis de HanzeVeer uitgereikt namens het College van Bestuur.

HanzeVeer voor Willem Foorthuis 

Tijdens het congres "De Regio aan Zet" is Willem Foorthuis onderscheiden met een HanzeVeer. Hij kreeg deze eervolle decoratie uitgereikt door Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen. 

Willem Foorthuis startte 8 jaar geleden bij de Hanze als lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen bij het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen, en is sindsdien samen met het lectoraat van grote waarde geweest. Als een ware pionier heeft Willem ongelofelijk veel bereikt, diverse partijen en mensen aan elkaar gekoppeld, succesvolle projecten aangejaagd en mensen in beweging gebracht. 

De regio in 

Toen Willem aantrad als lector, begon de Hanze net stappen te zetten op het meer verbinden van vraagstukken uit onze omgeving aan onderwijs en onderzoek. Willem heeft belangrijk werk verricht in de proactieve rol die daarin nodig is: zelf de regio ingaan om vragen op te halen van bedrijven, instellingen en inwoners. De vraag achter de vraag te achterhalen en slimme verbindingen te leggen in die regio. Dat is ook de kern van 'zijn' boek "Engaged, naar een krachtige regio." Het is ook de basis voor het Masterplan Campussen waarmee we de volgende stap gaan zetten samen met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven in het Noorden. 

Werken aan concrete oplossingen 

Willem Foorthuis zag als geen ander hoe je door het samenspel van onderwijs, onderzoek en werkveld echt kan komen tot concrete oplossingen voor actuele vraagstukken in de regio. Het basisuitgangspunt voor leren en werken in 'leergemeenschappen'. Hij heeft de Hanze laten zien hoe dit eruit kan zien en welke impact er mogelijk is wanneer we dit grootschalig in plaats van incidenteel in de praktijk brengen. Willem heeft daarvoor niet alleen belangrijk pionierswerk verricht in de regio, maar ook in Europa. Hij stond aan de basis van het STARS EU verband, waarin de Hanze samenwerkt met 9 andere Europese universiteiten. 

Als blijk van waardering voor alles wat Willem heeft betekend voor de Hanze, de regio en ook in Europees verband, heeft hij de HanzeVeer ontvangen. Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool bedankt Willem hartelijk voor zijn inspanningen, betrokkenheid en bevlogenheid en wenst hem een hele mooie toekomst toe. 

Zes nieuwe boeken 

Bij het ontvangen van de boeken hebben alle deelnemers de transities van hun eigen organisaties belicht. Tijdens de bijeenkomst overhandigde Lector Willem Foorthuis de nieuwe boeken aan de regio, waarbij hij per boek een korte toelichting gaf: 

“De Regio aan Zet” werd overhandigd aan Ard van der Tuuk, voorzitter van Groninger Gemeenten. Het boek gaat over de regio als ecosysteem voor leren en innoveren. 

"De Onderzoekende Regio" werd overhandigd aan Annemarie Hannink. Het boek is een evaluatie van het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen, geschreven door Nico van de Sijde. Het boek gaat over het los komen uit vastgeroeste patronen en meer samenwerking tussen sectoren vanuit een interdisciplinaire aanpak. 

 "De Coöpererende Regio" werd overhandigd aan Jan Dijkstra, directeur Univé Noord-Nederland. Het boek gaat over de opbouw van een toegankelijk kennisplatform voor alle noordelijke coöperaties. 

 "De Ondernemende Regio" werd overhandigd aan Bert Nederveen, wethouder gemeente Westerkwartier. Het boek gaat over Westerkwartier als broedplaats voor experimenten en ondernemerschap. 

"De Innoverende Regio" werd overhandigd aan Karin de Vries, lid raad van bestuur van De Hoven. Het boek gaat over zorginnovatie en gezondheid en welzijn in de Eemsdelta. Op dit moment zijn er veel initiatieven, maar deze lopen naadloos langs elkaar heen. Er is een Regionale samenwerkingsaanpak nodig. 

 "Regions Taking the Lead” werd overhandigd door Linda Mulder, Dean Internationalisering en Dean International Business School, aan Maik Fischer, Head of Operations van "trENDi" University of Vechta, Duitsland. Dit Engelstalig boek gaat over een place-based approach voor regionale transitie en om zelfredzaamheid te verbeteren via interregionale samenwerkingen. 

Deze zes boeken geven waardevolle inzichten in diverse aspecten van regionale ontwikkeling, van onderzoek en coöperaties tot ondernemerschap en innovatie. 

Regio's in Onzekere Tijden 

In de afgelopen jaren hebben we lessen geleerd en onderzoeken uitgevoerd die nu samenkomen in het project Public Start, vertelt Anu Manickam. Anu is medeauteur van 4 boeken en onderzoeker van de nieuwe onderzoeksgroep "Region to Region for Regional Resilience." Haar presentatie, getiteld "Regio's in Onzekere Tijden", benadrukte de grote maatschappelijke vraagstukken waarmee we geconfronteerd worden en waarvoor we oplossingen moeten vinden. Voorbeelden hiervan zijn stikstofproblematiek, het aanbod van woningen, personeelstekort, de kloof tussen arm en rijk, en energievraagstukken. Deze kwesties kunnen niet los van elkaar worden gezien, ze zijn allemaal met elkaar verweven. Binnen Public Start is er een tool ontwikkeld voor lokale overheden, gericht op het omgaan met complexe vraagstukken en het werven van benodigde competenties daarvoor. 

Veel overheden zijn traditioneel ingericht in hun denken en handelen. Hoewel ze erkennen dat er een nieuw systeem en nieuwe competenties nodig zijn, is er behoefte aan nieuwe manieren van organiseren die meer gericht zijn op samenwerking, zoals beschreven staat in het boek "Regio aan Zet." Het besef dat nieuwe competenties nodig zijn voor het aanpakken van complexe vraagstukken is een grote stap. Public Start biedt de Complexity Tool aan die inzicht geeft in het omgaan met complexe maatschappelijke uitdagingen voor lokale overheden. Diverse tools, kennis en voorbeelden van andere gemeenten en regio's kunnen daarbij behulpzaam zijn. 

Anu benadrukte dat de verandering niet beperkt blijft tot de lokale overheid, maar dat iedereen moet bijdragen. Het vraagt een andere manier van denken, handelen en organiseren van iedereen, waarbij het ontwikkelen van nieuwe competenties essentieel is! 

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij

Organisatie