Het sociale aspect van de energietransitie

  • Alumnus aan het woord
Marloes Otter

Je werk maken van het sociale aspect van de energietransitie is wat Marloes Otter heeft gedaan. Zij volgde de master Energy for Society aan de Hanzehogeschool en is gespecialiseerd in duurzaamheid en energie. Na haar afstuderen vond ze gemakkelijk een baan in Groningen.

Je werk maken van het sociale aspect van de energietransitie

De energietransitie vergt niet alleen nieuwe technieken, maar heeft ook een sociale kant. Marloes Otter weet hier alles van. Zij volgde de master Energy for Society aan de Hanzehogeschool en is gespecialiseerd in duurzaamheid en energie. Na haar afstuderen vond ze gemakkelijk een baan in Groningen bij de Groninger Energiekoepel (GrEK) als coöperatie- & initiatiefbegeleider. Ze vertelt over haar studiekeuze en wat haar motiveert.

Waar in je bachelor kwam je in aanraking met de energietransitie?

“In het eind van het tweede jaar van mijn bacheloropleiding International Facility Management hadden we het over energie in gebouwen. Duurzame energie inkopen en ook hoe je werkplekken duurzaam kunt maken. In mijn derde jaar moest ik een minor volgen in het buitenland. Ik koos voor Boston waar het vak Energy & Sustainability werd gegeven. Deze minor plantte bij mij het zaadje om mij verder op de energietransitie te focussen. Bij terugkomst in Nederland kwam ik er pas achter hoeveel er op de Hanze wordt gedaan aan energieonderwijs.”

En toen koos je voor de master Energy for Society

“Ik wist dat ik een master wilde doen rond duurzaamheid en energie. Na een tussenjaar kwam ik de master Energy for Society tegen. Deze master sprak mij heel erg aan. De energietransitie wordt vaak bekeken vanuit het technische perspectief en het business perspectief. Het sociale perspectief wordt vaak vergeten. Dat komt in deze master juist wel aan bod. Ik vind het fijn om met mensen te werken en die verbinding aan te gaan. Daarom paste deze master zo goed bij mij.”

Hoe ziet het sociale stukje van de energietransitie eruit?

“Je ziet dat veel van de energietransitie van bovenaf komt; van de regering, gemeentes en provincies. Maar er is ook een beweging van inwoners. Mensen die het zeg maar van onderaf aanpakken en het heft in eigen hand nemen. Deze beweging sluit goed aan bij mijn huidige baan, waarin ik werk met zulke burgerinitiatieven. Ook de communicatiekant vind ik heel interessant. Hoe ga je mensen meekrijgen? Waarom willen mensen juist niet meedoen? Die weerstand vind ik interessant en daar houd ik me in mijn werk ook mee bezig. Het werd ook veel behandeld in mijn masteropleiding.”

Werk je nu in de sociale tak van de energietransitie?

“Ja, ik werk bij de Groninger Energiekoepel, de koepelorganisatie voor alle energiecoöperaties en energie-initiatieven in de provincie. De provincie zit vol groepen gemotiveerde dorpsbewoners die zelf energie willen opwekken of energie willen besparen. Bijvoorbeeld met een gezamenlijk zonnedak of een gezamenlijke windmolen. Ik help zulke energiecoöperaties op weg met hun project. Een ander onderdeel van mijn werk is dat ik samen met de coöperaties en gemeentes in gesprek ga. Er is bij de lokale coöperaties veel potentie en behoefte om meer samen te werken, af te stemmen, gezamenlijk op te trekken richting gemeente en aan het delen van ervaringen en kennis.”

Waarom zouden studenten moeten kiezen voor een energiecomponent?

“Het is een heel interessant vakgebied. Met bijvoorbeeld de stijgende gasprijzen en alle andere dingen die je in het nieuws hoort is het ook noodzaak dat meer mensen leren over duurzaamheid en energie. De energietransitie is een grote opgave waar veel mensen voor nodig zijn. Vooral jonge mensen, want wij zijn de toekomst. Wij moeten dit met z’n allen gaan doen. Ik voel me altijd erg goed, als ik hiermee bezig ben. Je ontmoet leuke, gemotiveerde partijen en mensen, en je draagt je eigen steentje bij.”