Eerste waterstofwijk in Hoogeveen

  • Onderzoeker aan het woord
Ted Wildenberg - Projectleider EnTranCe - Centre of Expertise Energy

Het omzetten van aardgas naar waterstof voor het verwarmen van woningen. Daar gaat het om in het project Waterstof Hoogeveen. De Hanzehogeschool werkte mee aan een blauwdruk waarin alle aspecten van deze energietransitie zijn verwerkt. Van maatschappelijk draagvlak en techniek tot en met economische en juridische zaken. En ook in het vervolgtraject spelen we een rol.

In Hoogeveen verrijst de eerste waterstofwoonwijk van Nederland. Zo'n 80 tot 90 nieuw te bouwen woningen worden voorzien van duurzaam opgewekte waterstof via de gasleiding. Als dit werkt gaat de bestaande naastgelegen wijk, met ruim 1100 woningen, gedeeltelijk of zelfs geheel van het aardgas af en omgezet naar waterstof dat wordt aangevoerd via de bestaande aardgasleidingen. Het project is een initiatief van HYDROGREENN, een groep overheden, ondernemingen en kennisinstellingen, waaronder EnTranCe, het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool.

Veelbelovend alternatief  

Nog niet eerder is de hele keten – van de productie van waterstof tot en met de levering van warmte aan huis – op deze schaal bij elkaar gebracht’, zegt projectteamlid Ted Wildenberg, docent-onderzoeker en expert op het gebied van energietransitie. Voor zijn overstap naar de Hanzehogeschool werkte hij in de olie- en gassector. ‘Op verschillende locaties in Nederland lopen trajecten om waterstof toe te passen, maar deze zijn nog niet zo concreet als in Hoogeveen.’

De blauwdruk voor de duurzame wijk is niet alleen technologisch. Ook de maatschappelijke businesscase en de sociale acceptatie zijn meegenomen. ‘En dan praat je over thema’s als: veilige opwekking en opslag van waterstof, eventuele aanpassingen aan de bestaande gasinfrastructuur, mogelijke uitrol naar verschillende delen van het land, ontwikkeling van nieuwe normen en communicatie met bewoners. Waterstof is
één van de mogelijkheden om te verduurzamen.’