The Heat is On

  • Onderzoeksproject
abstract-1868624_1280.jpg

Het gebruik van hitte is een grote uitdaging voor veel industrieën. De productie van hitte vereist namelijk veel energie, en deze hitte gaat vaak verloren in het processen. Voor de agrofood -, papier- en chemische industrie wordt 40 tot 80% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door hitteprocessen. Voorbeelden van dit soort processen zijn het scheiden en drogen van materialen. De benodigde energie wordt voornamelijk gegenereerd uit fossiele brandstoffen, wat schadelijk is voor het klimaat.

Er is echter een oplossing. Deze processen zijn noodzakelijke onderdelen van de productielijn, maar dit betekent niet dat er geen ruimte voor verbetering is. De belangrijkste kwesties zijn het opwekken van hitte (dit kost veel energie), het toepassen van hitte, en het behoud van hitte (dit gaat gedurende het proces verloren). Door de stappen binnen het proces efficiënter te maken, kunnen de processen worden verbeterd zonder te worden vervangen. Dit is een klassiek voorbeeld waar kleine aanpassingen op kunnen stapelen en tot een groot resultaat kunnen leiden. Een recent onderzoek toont aan dat de industrieën die voor dit project geselecteerd zijn (agrofood, papier en chemie) de komende 5 jaar ten minste 0,9 Mton CO2-uitstoot kunnen besparen door energiebesparende methodes toe te passen.

Om dit te bereiken, moeten twee dingen worden gedaan:

1. De hittesystemen moeten zodanig worden omgebouwd dat maximaal gebruik wordt gemaakt van 'circulaire hitte' (behouden en toepassen maken van restwarmte in plaats van deze te verliezen).

2. Energie die wordt gebruikt om warmte op te wekken moet afkomstig zijn van 100% duurzame bronnen. 

Bekijk hier al onze publicaties. 

Inhoud onderzoek

Interessegebieden

  • Techniek