Aardbevingsproblematiek

aardbevingsproblematiek.png

​De aardbevingsproblematiek is evident van groot belang voor Noord-Nederlandse bedrijven. Voorbeelden van projecten die gerelateerd zijn aan de aardbevingsproblematiek: Marklinq heeft voor Economic Board Groningen een monitor ontwikkeld om de effecten te kunnen meten van de investeringen in de aardbevingsgemeenten. Ook heeft er een imago-onderzoek plaatsgehad van de regio Noord-Groningen na de 'aankondiging' van zwaardere aardbevingen.