Regiomarketing en toerisme

Regiomarketing & toerisme.png

Regiomarketing en toerisme

Marklinq heeft ruime ervaring met projecten die tot doel hebben om een regio, stad of streek aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Wij trachten het “DNA” van een gebied te bepalen en op basis daarvan stimuleren we samenwerkingen tussen alle relevante partijen om tot een gemeenschappelijk doel te komen.

​Voorbeelden: Voor Haren is in samenwerking met diverse partijen enkele jaren geleden een 'akkoord van Haren' ontwikkeld, waaruit onder andere een Ondernemersfonds is ontwikkeld. Voor Emmen is onderzocht hoe de regiomarketing is georganiseerd en of dat kan worden verbeterd. Voor een nieuwe toeristische attractie heeft Marklinq een prognose opgesteld van het aantal bezoekers.