Module 1: Interactie in de klas

Brochure Master T&D-1426.jpg

Elke module is gebaseerd op een onderzoek dat je uitvoert in jouw eigen praktijk. Je krijgt grote vrijheid om jouw eigen accenten te leggen in dit onderzoek. Daarom is het van belang dat je minimaal twee werkdagen per week een educatieve werkplek tot je beschikking hebt. Ook heb je toestemming nodig van jouw school om onderzoek uit te voeren in jouw eigen klas.

Module 1

Op welke wijze kun je talentmomenten bij leerlingen ontlokken in interactie? Hoe kun je vervolgens deze talentmomenten zo uitbouwen, dat het leren en ontwikkelen van leerlingen floreert? Module 1 sluit je af met een opdracht waarbij je op basis van jouw eigen onderzoek een interventie ontwerpt om de interactie in je klas te stimuleren. We toetsen je werk aan de hand van je onderzoek en interventie, een casustoets en een portfolioassessment. Tijdens een afrondend minisymposium, presenteer je jouw nieuwe inzichten aan medestudenten, docenten en collega's uit het werkveld.

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding