Module 2: Leeromgeving

Leeromgeving module 2.jpg

Module 2

Hoe kun je jouw leeromgeving verrijken zodat leerlingen talenten ontwikkelen en zich actief ontplooien? Hoe maak je hierbij gebruik van de verschillen tussen leerlingen in achtergronden, interesses en capaciteiten? Welke middelen komen hierbij van pas? Dat is waar het binnen de module leeromgeving om draait. Je rondt de module af met een ontwerp van een leeromgeving, gebaseerd op een onderzoek in jouw eigen praktijk. We toetsen je werk aan de hand van je onderzoek en ontwerp van de leeromgeving, een geschreven artikel over je ontwerp en een portfolioassessment. Afsluitend presenteer je via een online platform jouw eigen ontwerp en je inzichten.

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding