Module 3: Opbrengsten

Brochure Master T&D-1398.jpg

Module 3

Als leren ook gaat om het proces zelf, wat kunnen dan opbrengsten zijn? Als je betrokkenheid, motivatie of ontwikkeling van talenten wil meten, hoe doe je dat? In deze module werk je aan zelf gekozen interventies in je eigen onderwijspraktijk om groei en ontwikkeling te meten. Wat kun je doen om de opbrengsten van jouw eigen onderwijs en dat van je collega's op school te beïnvloeden? Dat merk je door te analyseren, opbrengsten te monitoren en vast te leggen. Op basis van dit onderzoek maak je een voorstel om opbrengsten te verbeteren. We toetsen je werk aan de hand van je onderzoek en voorstel voor het verbeteren van opbrengsten, een casustoets en een portfolioassessment. Je wordt in de gelegenheid gesteld jouw innovatie te presenteren aan externe onderwijsprofessionals, de inspectie, directies en bestuurders uit het onderwijs.

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding