Jaar 1 Ambacht van het begeleiden

Docent-onderzoeker overlegt met een collega 2023 klein.jpg

In het eerste leerjaar van de opleiding Begeleidingskunde leer je begeleidende vaardigheden te verdiepen, uit te breiden en te onderbouwen tijdens de leergang Ambacht van het begeleiden.

Ben je coach, professional in de gezondheidszorg, mentor in het bedrijfsleven, hulpverlener, studieloopbaancoach, leidinggevende, adviseur of HR-professional? Misschien word je als extern begeleider ingeschakeld? Deze leergang helpt je om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor het begeleiden van ervaringsgerichte leer- en veranderprocessen bij individuen en kleine groepen.

Doel
Het doel van de leergang is om jouw begeleidingsvormen te verwerven, verbreden en verdiepen. Je leert supervisie geven en raakt bekend met andere begeleidingsmethoden. Je werkt aan het profiel en de competenties van de supervisor zoals ontwikkeld door de LVSC.

Na het volgen van de leergang

  • Heb je inzicht in verschillende begeleidingsmethoden, waaronder supervisie, coaching en intervisie.
  • Kun je leervragen relateren aan professionele ontwikkeling en veranderingen in het werkveld.
  • Kun je in supervisie de samenwerking met supervisanten productief maken en een krachtige leeromgeving creĆ«ren.
  • Heb je inzicht in je eigen kwaliteiten en ontwikkeling als professioneel begeleider.


Inhoud en Opbouw

Lesdagen: Tijdens tien lesdagen leer je de basis van ervaringsgericht en zelfsturend leren, met een focus op de supervisiemethode, coaching en intervisie. Theorie en praktijk wisselen elkaar af.
Dag van de Begeleidingskunde: Een speciale dag georganiseerd met LVSC Noord voor cursisten en professionals.
Dialoogsessie: Ervaring opdoen met begeleide intervisie, dialoog en moreel beraad.
Assessment: Je sluit de leergang af met een assessment waarin je je competentieontwikkeling toont.
Praktijk en Leersupervisie: Na drie lesdagen start je met je supervisiepraktijk onder begeleiding, toepasbaar in je eigen organisatie of bij partnerhogescholen.

Na afronding van de leergang kun je doorgaan met de leergang Supervisie en Coaching in het tweede jaar.