‘Authentiek leiderschap is essentieel voor de Physician Assistant’

  • Alumnus aan het woord
Bert Speijer NAPA.jpg

Bert Speijer is Physician Assistant bij het UMCG en gespecialiseerd in chronische en wervelkolomgerelateerde pijn. Daarnaast is hij voorzitter van de beroepsvereniging van Physician Assistants (NAPA).

Persoonlijk en authentiek leiderschap is één van zijn speerpunten: ‘Dat betekent dat je goed kunt reflecteren op jezelf, dat je je persoonlijke ontwikkeling in de gaten houdt en toetst aan anderen. Het betekent ook dat je ervoor zorgt dat je zelf goed in je vel zit. Want als je dat niet hebt kun je ook niet goed voor anderen zorgen.’

 

 

Verdieping en verantwoordelijkheid

Zelf rondde Bert in 2010 zijn opleiding tot Physician Assistant af. Hij werkte als verpleegkundige en zocht verdieping op het medische vlak. Dat vond hij bij de master PA in Groningen. ‘Ik ben nu verantwoordelijk voor het hele plaatje: ik mag zelf diagnoses stellen, zelf de behandeling doen en begeleiden. Als verpleegkundige doe je een klein stukje in dat geheel.’ Als voorzitter van de Nederlandse Associatie voor Physician Assistants is hij enorm bevlogen over het thema Leiderschap. Waar komt die grote betrokkenheid bij Leiderschap vandaan?

Leiderschap is pionieren en voor je vak staan

‘In het begin was pionieren als PA heel gewoon. Dan kwam je op medische afdelingen terecht waar artsen nog niet gewend waren aan een Physician Assistant. Je moet je mannetje kunnen staan en je moet kunnen uitleggen wat je doet en wat jouw rol is. Mensen moeten je kunnen gaan vertrouwen in de dingen die je van hen overneemt. Dus moet je ook in staat zijn om jouw vak neer te zetten. Dat kunnen, pionieren, mensen overtuigen dat een PA een aanvulling kan zijn op het medisch team, dat vraagt bepaalde leiderschapsvaardigheden.’ Het is volgens Bert dus essentieel dat die vaardigheden een centrale plek hebben binnen de opleiding tot PA.

Leiderschap belangrijk voor de brugfunctie

Daar komt bij dat leiderschap ook belangrijk is voor de brugfunctie die PA’s vervullen. ‘Eén van de kernkwaliteiten van een Physician Assistant is dat ze brugfunctie kunnen vervullen tussen medisch specialisten en patiënten, maar ook tussen medisch specialisten onderling. Je bent dan een soort kameleon, je weet van elk specialisme hoe het eraan toegaat, welke cultuur erbij hoort.’ Daar hoort volgens Bert ook bij dat je meer organisatietaken onder je hoede hebt, en dat je steeds onderzoekt hoe er betere en efficiëntere zorg geleverd kan worden.

Boodschap voor toekomstige PA’s

Wat zou Bert toekomstige Physician Assistants willen meegeven? ‘Dit is een inspirerende opleiding als je al in de medische wereld werkt. Het is dé mogelijkheid om verder te leren, je verder te verdiepen in de geneeskunde, in het medisch domein werkzaam te zijn en daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in de kwaliteit van patiëntenzorg.’ Want als PA ben je een heel waardevolle aanvulling voor het medische team, die goed zelfstandig kan werken en zo een belangrijke rol kan spelen in toekomstbestendige patiëntenzorg.