Richtlijnen Portfolio

portfolio-coaching.jpeg

Het portfolio bestaat uit een overzicht van je werk dat niet ouder is dan vier jaar. Het geeft ook inzicht in je werkproces, bijvoorbeeld door schetsen bij te voegen. Het portfolio bevat tussen de 10 en 40 werken (bij voorkeur in meer dan één medium) en omvat maximaal 40 pagina's (digitaal A4). Gefotografeerd werk in het portfolio geeft een duidelijk beeld van het originele werk.

Video's kunnen bijgevoegd worden als een still en een link naar een online videoservice (Vimeo of Youtube). Zorg ervoor dat alle werken voorzien van: titel, jaartal, gebruikte materialen, formaat. Upload je digitale portfolio, je thuisopdrachten, motivatie en CV als 1 samengevoegd PDF bestand (max. 50 MB) in Hanze Aanmeld.