Studievereniging Hestia

Hestia

Hestia is dè studievereniging voor de opleiding Built Environment aan de Hanzehogeschool Groningen. De vereniging heeft als doel de belangrijke verbinding te zijn tussen student, de opleiding en het werkveld. Al hun activiteiten worden georganiseerd om de sociale verbinding tussen de studenten te bevorderen en meerwaarde te bieden naast het aanbod van het opleidingsinstituut.

Studievereniging Hestia organiseert elke maand allerlei lezingen, excursies en borrels. Daarnaast doet zij mee aan de jaarlijks georganiseerde betonkanorace en worden er groepsreizen georganiseerd. Met haar ruim 350 leden en bijna 50 commissieleden biedt SV Hestia een netwerk aan studenten uit verschillende jaren.

De naam Hestia komt voort uit een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de godin van het vuur en meer in het bijzonder het huiselijke haardvuur. Waar geen haard wordt aangetroffen is geen gezellige, georganiseerde samenleving mogelijk. Deze wordt door haar gesticht en bevorderd.