Projecten

  • Vak
Projectgroep Built Environment

Elk half jaar (semester) verdiep je je samen met een projectgroep in een maatschappelijk relevant project. Je werkt aan de nieuwe wereld. In deze wereld staan een aantal thema's altijd centraal, namelijk: klimaatadaptatie, circulair bouwen, de energietransitie en veilig en gezond kunnen leven en wonen.

Projecten zijn vaak praktijkopgaven uit de regio. Je kijkt op verschillende schaalniveaus naar deze opgaven, van je eigen huis tot de hele regio waar je woont. Stap voor stap ga je door het project en ook door verschillende schaalniveaus heen. Je bedenkt per schaalniveau oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken die er liggen. Hierin word je begeleid door een coach. Om inspiratie op te doen ga je verschillende locaties bezoeken en worden er gastsprekers (experts uit de praktijk) uitgenodigd.

Werken aan een nieuwe wereld vergt ook vakkenis en vaardigheden. In de theorievakken leer je alles over de huidige bouwwereld, waar we vandaan komen en waar we nu staan in de transitie naar een duurzamere wereld. Hier doe je echt vakkennis op.

Naast vakkennis is er ook aandacht voor het werken in groepen en persoonlijke ontwikkeling. Bij je professionele vaardigheden ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt om je uiteindelijke plan ook goed bij de klant te krijgen.

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Gedrag en Maatschappij
  • Techniek