Theorievakken

  • Vak
Student Built Environment voelt aan brug van circulair bouwmateriaal

Ter ondersteuning van de projecten leer je vakkennis. Deze kennis kun je verdelen in verschillende domeinen. Zo heb je vakken die vooral passen bij bouwkunde, civiele techniek of ruimtelijke ontwikkeling.

In de theorievakken is er aandacht voor duurzaam bouwen en duurzame ontwikkelingen, maar ook voor waar we vandaan komen en waar we nu staan. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met autogebruik en andere manieren van transport. Hoe deden we het vroeger en hoe doen we het nu. In de projecten kijk je dan weer verder naar de toekomst, hoe gaan we het doen?

Bouwkunde

In het eerste jaar krijg je vooral inleidende vakken. Je gaat het domein verkennen, processen leren kennen en in het tweede semester daar dieper op in. Waar je het eerste semester richt op de woningbouw, zoom je in het tweede semester iets verder uit. Je leert hoe een woning in elkaar zit, ruimtelijk en technisch. Je leert het proces van een woning bouwen kennen. Wie heeft ermee te maken en welke stappen neem je? Van verkennen ga je uiteindelijk naar analyseren. Hoe werkt de techniek? Denk aan bouwtechnieken en constructieleer. Hoe bereken je bijvoorbeeld de stabiliteit van een constructie?

Civiele techniek

Je begint met een inleiding in de civiele techniek. Hier gaat het om onder andere wegenbouw, infrastructuur en waterbouw. Denk aan water, sluizen, bruggen, maar ook kabels en dergelijke die onder de grond liggen of juist boven de grond hangen. Je leert uit welke onderdelen het bestaat, hoe het samenhangt en hoe het tot stand komt.

Ruimtelijke ontwikkeling


Bij de vakken die aan de ruimtelijke ontwikkeling gerelateerd zijn, leer je onder andere kijken naar hoe het land geordend is, hoe je het landschap kunt lezen en hoe de maatschappij geordend is (hoe vinden processen plaats). Welke veranderingen en ontwikkelingen vinden plaats cultuurhistorisch en in wet- en regelgeving?

In latere jaren ga je ook tools leren gebruiken om dingen in kaart te brengen, denk bijvoorbeeld aan thermografische beelden maken of digitale (3D) modellen bouwen.

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Gedrag en Maatschappij
  • Techniek