Stagelopen

Stagelopen

In het tweede jaar ga je een half jaar op stage. Tijdens je stage maak je kennis met marketingcommunicatie en sales in de praktijk en voer je onderzoek uit. De ervaring die je opdoet in de praktijk, vormt de basis voor een meer strategische marketingbenadering in het derde jaar van je studie.