Veranderkunde

  • Vak
Studieboeken.png

In dit vak kijken we naar perspectieven van uitersten op het gebied van veranderen. In de opleiding krijg je veelal het perspectief van gepland veranderen, plan-do-check-act, mee.

We kijken nu vooral naar spontaan veranderen op basis van sociaal constructionisme. In voorbereiding op de lessen krijg je opdrachten aangereikt die we vervolgens in de lessen bespreken. Van elkaar leren en met elkaar leren!

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf