‘Samen met een team een campagne ontwerpen om biovergisters te promoten in Tanzania’

  • Onderwijsproject
Student op roltrappen in het Forum Groningen

Daniël is tweedejaarsstudent van de opleiding Communication & Multimedia Design. Hij is samen met zijn team een semester lang bezig geweest met een project genaamd Digest It. Het was een project om biovergisters te promoten in Arusha, Tanzania.

'Momenteel kookt meer dan 70% van de inwoners op hout en kolen. Niet alleen is dit vaak duur voor de bewoners, het is ook slecht voor de natuur en de gezondheid, er wordt namelijk veel binnen gekookt. Biovergisters zetten mest, water en groente-afval om in biogas. Dit kan vervolgens worden gebruikt om te koken. Goedkoper, gezonder én beter voor het milieu!' 

'Veel bewoners weten niet wat een biovergister is, wat de voordelen zijn en hoe ze de biovergister moeten bouwen en onderhouden. Aan ons dus de taak om dat duidelijk te maken aan onze doelgroep! Dit hebben we gedaan door middel van een heel media-ecosysteem. Hier zat bijvoorbeeld een animatie, borden, folders, website, bouwplan en een basisschool workshop in. In de tweede periode hebben we hier ook een fysieke en interactieve interface voor gemaakt. Dit was een soort houten doos die met licht en geluid liet zien hoe een biovergister werkt en wat de voordelen ervan zijn.'  

'Dit project hebben we gedaan voor EnTranCe Centre of Expertise Energy in samenwerking met de Hanze East Africa Hub. Zij willen samen met studenten en universiteiten in Tanzania biovergisters bouwen. Tijdens ons project hebben we ook contact gehad met de verschillende betrokkenen, zowel uit Tanzania als uit Nederland. Dat is ook het uitgangspunt van Digest it; samen met de community’s en universiteiten in Tanzania dit project opzetten.'  

'Tijdens dit project heb ik veel nieuwe vaardigheden geleerd. Hoe ontwerp je voor een andere cultuur en hoe ga je dit bij ze testen? Dit kwam gelukkig aan bod tijdens lessen over crosscultural design en konden we dan ook direct toepassen in ons project. Ook het communiceren met een echte klant in plaats van een docent was leerzaam en uitdagend.'  

'Ik heb aan dit project gewerkt met een team van zes. Ik had een leidinggevende rol en was ook het aanspreekpunt voor de verschillende contactpersonen. Met dit team hebben we de basis gelegd van Digest it. In de komende tijd gaan nog veel meer verschillende studenten teams en onderzoekers hiermee verder. Misschien zie jij in de toekomst wel iets voorbijkomen van Digest it!' 

'Namens de Hanze Centre for Development Cooperation hebben wij bij onze eindpresentatie een 'Certificate of Achievenent' uitgereikt gekregen voor het geleverde werk en onze inzet. Een hele eer en een mooie afsluiter voor onze bijdrage aan dit project!'  

Interessegebieden

  • Taal en Communicatie