Kunstgeschiedenis & Kunstbeschouwing

  • Vak
Kunstbeschouwing DBKV

De vakken kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing laten jou reflecteren op het de kunstgeschiedenis en tegelijk ook het heden.

Vanuit verschillende thema’s wordt door de kunstgeschiedenis heen gezocht naar rode draden die heden en verleden met elkaar verbinden. Ook jouw eigen maken en opvattingen daarover breng je in. Je leert preciezer kijken naar kunst, je leert over jouw eigen blik en hoe je ook vanuit de blik van een ander naar de kunst kan kijken. Tegelijk leer je de rijkdom van de kunstgeschiedenis en hedendaagse kunst over te brengen op anderen.

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding