Je hebt een afgeronde bachelor HBO Kunstvakopleiding en wilt je lesbevoegdheid halen

  • Bachelor
  • Voltijd
  • 2 jaren
Docent kunst minerva

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (verkort)

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
2 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Arts
Credits
120 ECTS
Startmaanden
Start: september

Heb je gevoel voor mensen en houd je ervan anderen iets te leren? Ben je een ondernemend type en vind je het leuk om iets te organiseren en groepen te motiveren? Dan heb je de juiste instelling om van de bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (verkort) een succes te maken!

Projecten

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Over deze studie

De tweejarige verkorte opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is een voltijd opleiding met een flexibele leerroute voor instromers in Groningen. De opleiding geeft een bevoegdheid tot lesgeven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, delen van het hoger beroepsonderwijs en het buitenschoolse educatieve werkveld (musea, kunstcentra etc.).

De opleiding is bestemd voor afgestudeerden in het HBO Kunstvakonderwijs. Het programma omvat twee verschillende trajecten, bestemd voor twee instroomgroepen:

Reflectie en beroepsvoorbereiding/stage Je hebt een afgeronde bachelor HBO Kunstvakopleiding en wilt je lesbevoegdheid halen

Beeldende praktijk en reflectie/stage Je beschikt over een (voorheen) tweedegraads lesbevoegdheid en wilt een aanvullende opleiding volgen aan een (voorheen) eerstegraads opleiding 

Opbouw van de opleiding

Het programma van de opleiding is zo ingericht dat de verschillende competenties en bijbehorende gedragsindicatoren aan de orde komen, afhankelijk van je assessment. Tijdens het werkproces wordt uitgegaan van deze twee componenten. Dit houdt in dat de beeldende en reflectieve vermogens enerzijds en didactische en onderwijskundige vermogens, stages en projecten anderzijds, zijn opgenomen in het studieprogramma. 

Binnen de twee componenten wordt onderscheid gemaakt tussen drie studiegebieden: 

  • beeldend 
  • reflectie 
  • beroep 

De vakken worden op basis van het studiegebied waartoe ze behoren geïntegreerd aangeboden, waardoor het verwerven van de bijbehorende competenties mogelijk wordt gemaakt. 

Toelating & aanmelding

Aanmelden

Aanmelden voor de opleiding DBKV verkort kan nog t/m 1 juli.

In Studielink meld je je aan voor de Voltijd opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. In het aanmeldingsproces krijg je de mogelijkheid om aan te geven de Verkorte variant te willen volgen. Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een assessment.

Instroomgroepen

Het programma van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (verkort) omvat twee verschillende trajecten, bestemd voor twee instroomgroepen:

Reflectie en beroepsvoorbereiding/stage Je hebt een afgeronde bachelor HBO Kunstvakopleiding en wilt je lesbevoegdheid halen.

Beeldende praktijk en reflectie/stage Je beschikt over een (voorheen) tweedegraads lesbevoegdheid en wilt een aanvullende opleiding volgen aan een (voorheen) eerstegraads opleiding. 

Assessment

Voordat je met de opleiding begint, kijken we samen naar je werkervaring en opleidingsverleden. Door middel van een assessment dat door een aantal vakdocenten wordt afgenomen, stellen we vast over welke relevante competenties je beschikt. Aan de hand hiervan stellen we een persoonlijk studieplan op.

 Collegegeld

Als je na het behalen van een bachelor graad voor het eerst een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt, dan betaal je daarvoor het wettelijk collegegeld. Dus voor deze tweede bachelor opleiding hoeft geen verhoogd collegegeld te worden betaald.

Interessegebieden

  • Kunst en Cultuur
  • Onderwijs en Opvoeding

Organisatie

Meld je aan via Studielink