Kunstgeschiedennissen

  • Vak
Academie Minerva_Projectweek 2022_Tom van Huisstede_38.jpeg

Je legt verbanden tussen de kunsthistorische contexten en jouw praktijk.

Binnen de vakken Kunstgeschiedenissen leer je erover wat de beeldende kunsten en vormgeving zijn, hoe we erna keken en kijken, hoe we erover dachten en denken en hoe we deze inzichten kunnen inzetten in een educatieve alsook artistieke context. Verschillende bronnen – van visueel tot tekstueel, van historisch tot hedendaags, van toevallig gezien tot gericht opgezocht, van academisch tot populair – staan centraal binnen de vakken en vormen het fundament van jouw kennisbasis als professional.

De vakken heetten kunstgeschiedenissen, in meervoud, omdat we de kunsthistorische canon niet alleen leren kennen, maar ook bevragen en bestuderen vanuit verschillende contexten. Bijvoorbeeld door dé kunstgeschiedenis kritisch te benaderen vanuit een feministische, queer, of ecologische invalshoek en deze vervolgens aan te vullen. Op deze manier leren we gezamenlijk de complexiteit en gelaagdheid van de beeldende kunsten van toen en nu te begrijpen en deze over te brengen op anderen.

Naast dat je je leert verhouden tot dé kunstgeschiedenis, leer je ook je eigen verhalen te vertellen. Binnen de vakken Kunstgeschiedenissen reflecteer je op deze verschillende kunstgeschiedenissen, bronnen, je eigen praktijk als maker-educator en leg je verbanden tussen deze kunsthistorische contexten en jouw praktijk.

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst