Onderwijskunde

  • Vak
Academie Minerva_Projectweek 2022_Tom van Huisstede_38.jpeg

In het vak Onderwijskunde staan onderwijs, lesgeven en leren centraal – in de breedst mogelijke zin. Hoe leer je zelf, hoe leer je een ander leren?

Welke tools zijn handig om interessant, actueel kunstonderwijs te geven én te bedenken. Welke wetenschappelijke opvattingen, modellen en theorieën bestaan er die jou helpen om je tot een goede en inspirerende kunstdocent te ontwikkelen? Denk aan inzichten uit de leer- en waarnemingspsychologie, ontwikkelings- en adolescentiepsychologie. Ook thema’s als communicatie en motivatie komen aan bod, evenals actuele opvattingen over (kunst)onderwijs en opvoeding, de inrichting van het onderwijssysteem, pedagogische perspectieven. In samenwerking met Beroepswerkplaats leer je hoe je die theorieën en modellen in de praktijk kan toepassen: door zelf onderwijs te ontwerpen, met elkaar te oefenen en intervisie te plegen, ontwikkel je je ‘pedagogisch en didactisch repertoire’.

Interessegebieden

  • Kunst en Cultuur