Kennistafels HBO-ICT

​Gedurende het studiejaar vindt stagebegeleiding plaats via tafels. Zo'n tafel is georganiseerd rond één van de kennisthema's die de opleiding HBO-ICT samen met haar lectoraten heeft gedefinieerd. Aan iedere tafel is een docent-onderzoeker verbonden als vaste tafelvoorzitter. Jij, de student, zoekt een opdracht die past binnen de kaders van één van de kennistafels.

In feite wordt je hiermee in staat gesteld om een eigen afstudeerdocent te kiezen.  Samen met de tafelvoorzitter bepaal je of je met de opdracht kan aanschuiven. Met regelmaat zitten de tafeldocenten en -studenten bijeen. Deze bijeenkomsten kunnen het karakter hebben van intervisie. Sommige bijeenkomsten hebben een externe spreker, een expert op het vakgebied van de tafel. Tijdens je stage worden er ondersteuningscollege's georganiseerd op het vlak van projectmatig werken, onderzoek en schrijfvaardigheden.  

Per major zijn er verschillende kennistafels:

Kennistafels Network & Security Engineering

  • 5G / IoT / Sensor-Networks
  • Automation / Infrastructure as a code / CICD
  • Security by Design

Kennistafels Business IT & Management

  • Business IT Management & Alignment
  • Business Intelligence & Data Science

Kennistafels Software Engineering

  • Intelligente Systemen: machine learning en algoritmiek
  • Software Lifecycle en Architectuur
  • Web and Mobile