Webtechnologie

HBO-ICT student aan het presenteren

Centraal in het onderdeel Webtechnologie staat het ontwerpen en bouwen van een eenvoudige webapplicatie op basis van Python en Flask.

Centraal in het onderdeel Webtechnologie staat het ontwerpen en bouwen van een eenvoudige webapplicatie op basis van Python en Flask. Er wordt kort aandacht besteed aan html en css. Tevens wordt er kort ingegaan op de tooling die diverse browsers bieden om dergelijke applicaties te realiseren en te profileren.


In deze module wordt gebruik gemaakt van het Bootstrap-framework om de vormgeving van onze site eenvoudig professioneel te maken. Vervolgens gebruiken we de python-library Flask om websites interactiever te maken en aan te sluiten op een sqlite-database.

Deze module is bewust breed van ondiep van opzet: we bespreken alle facetten en alle lagen waar webtechnologie mee te maken heeft, maar gaan nergens echt de diepte in. Het web is een complex apparaat waarin veel verschillende technieken samenwerken en het is binnen het tijdsbestek van tien weken niet mogelijk om die allemaal uit ten treure te behandelen. Voor deze propedeutische fase is het voldoende wanneer deelnemers aan het eind voldoende working knowledge van dit alles hebben.

Interessegebieden

  • Techniek