Strategisch HRM

HANZE240089 Foto's HRM-18 LR.jpg

Strategisch HRM gaat over het behalen van de (veranderende) organisatiedoelen en hoe HRM daaraan kan bijdragen. Je kijkt naar externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de organisatie zoals de vergrijzing, technologische verandering en globalisering. De vraag daarbij is telkens, wat betekent dit voor onze organisatie en onze organisatiedoelen (strategie)?
Behalve naar externe ontwikkelingen kijk je ook naar de ontwikkelingen van de eigen organisatie zoals verandering in producten of dienstverlening of verandering in werkprocessen (automatisering). Je maakt HR-beleid (een plan voor de toekomst) dat is afgestemd op deze interne en externe ontwikkelingen. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt en merk je dat je als HRM-er werkt in een spanningsveld waarbij er verschillende belangen spelen. Denk aan het belang van de maatschappij die iedereen aan het werk wil hebben tegenover het belang van de organisatie die vooral de beste, gezondste en goedkoopste medewerkers wil aannemen.

      
Binnen strategisch HRM houd je je bezig met vragen als:

  • Op welke wijze kunnen de belangen van werkgevers en werknemers in het HR-beleid in balans worden gebracht?
  • Wat is de invloed van HRM op de ondernemingsprestaties?
  • Hoe om te gaan met beleid ten aanzien van “privé-werk balans” en het behoud van flexibiliteit van de organisatie?

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf