Kindertaal

  • Thema
consult logopedie.jpeg

Bij kindertaal leer je alles over de normale taal- en spraakontwikkeling van kinderen van nul tot zeven jaar. Ook ga je aan de slag met drie communicatieprincipes die ouders van nature al vaak toepassen in de interactie met hun kinderen: volgen, aanpassen en toevoegen. Je leert deze principes herkennen en zelf toepassen. Bovendien krijg je theorie over onder andere taalsysteem, taalniveaus, meertaligheid en het signaleren van risico’s voor problemen in de taalontwikkeling. Tot slot ervaar je zelf hoe het is om te werken met jonge kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten binnen de voorschoolse opvang en het basisonderwijs.

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid