Uitdagingen in gezondheid

  • Thema
Management in de Zorg - mediatheek 2023.jpg

In de opleiding gaan we ook aan de slag met uitdagingen in gezondheid. Wat verstaan we eigenlijk onder ‘gezondheid’? Hoe komt het dat we steeds ouder worden, maar ook eerder chronisch ziek? Welke vraagstukken levert dat op? Dit zijn ook maatschappelijke vragen zoals toenemende gezondheidsverschillen tussen burgers, bewegingsarmoede, eenzaamheid of personeelstekorten in de zorg. Deze vraagstukken zijn hardnekkig en spelen zich vaak af voorbij de grenzen van organisaties. Er is geen kant-en-klare maatregel die alles oplost. Bij de opleiding Management in de Zorg leer je vanuit meerdere perspectieven naar gezondheid en zorg te kijken én de samenhang daartussen te begrijpen.  

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij