Stralingsdeskundigheid

ROGA VISUALS 2023 - MBRT - mei-9331.jpg

Als MBB’er ben jij kundig en bevoegd om radioactieve stoffen en toestellen die ioniserende straling uitzenden toe te passen in de beroepspraktijk. Radioactieve stoffen worden onder andere toegepast binnen de Nucleaire Geneeskunde. Voorbeelden van toestellen zijn een röntgenbuis, een CT-scan en een lineaire versneller ( bestralingsapparaat voor de behandeling van kanker). In dit vak leer je hoe je als MBB’er voor jezelf, de patiënt en de omgeving een veilige situatie kan creëren waarbij de stralingsdosis voor een ieder zo laag mogelijk wordt gehouden. Hiervoor is het onder andere nodig dat je kennis hebt van de verschillende soorten straling, de interactie tussen straling en de omgeving begrijpt en weet wat de effecten van straling zijn op het lichaam. Naast een theoretische benadering voer je ook praktische stralingsmetingen in ons skillslab uit. 

Interessegebieden

  • Techniek