PArels, de digitale nieuwsbrief voor onderwijsprofessionals

Student achter laptop in Forum 2022.jpg

​De digitale nieuwsbrief PArels is een uitgave van de Pedagogische Academie en interessant voor onderwijsprofessionals en andere geïnteresseerden en verschijnt 4 tot 6 keer per jaar.