Labs

_DSC7791.jpg

De labs van de Academie voor Popcultuur kennen drie rollen, allen met twee versies. In totaal zijn er dus zes labs.

  • Writer/composer > production
  • Writer/composer > songwriting
  • Performer > off stage
  • Performer > on stage
  • Designer/visualizer > time-based media
  • Designer/visualizer > graphics 

In deze labs komen verschillende onderwerpen en theorie aan bod en krijg je lesopdrachten. De informatie die je uit de labs haalt neem je vervolgens mee naar je eigen project en je eigen werk in de thuisopdrachten. Je experimenteert en maakt veel en krijgt handreikingen waar je de voor jouw relevante info kunt vinden. De onderwerpen en lessen hebben pijlers waaruit ze zijn opgebouwd, maar worden gevormd naar de wensen en behoeftes van de groep.

 In het eerste jaar van de opleiding, de propedeuse, maak je kennis met alle zes labs. Elk van de zes ontdek je in een periode, om zo een onderbouwde keuze te maken voor je tweede jaar van de opleiding. In dit tweede jaar kies je twee labs waar je je verder in zal verdiepen.

Foto: Henrieke Snijder

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst