Strafrecht

  • Vak
justitia weegschaal hoofd.jpg

Het strafrecht is onderdeel van het vak ‘Inleiding in het publiekrecht’ dat je in het tweede blok van de opleiding krijgt. Je maakt kennis met zowel het Europees recht, staatsrecht als het strafrecht.

In het strafrechtelijk gedeelte ga je aan de slag met onderwerpen zoals legaliteit, opzet, schuld, poging, het opsporingsonderzoek, terechtzitting, uitspraak en strafoplegging.

Ook krijg je een inleiding in het recht van de Europese Unie. Wat zijn precies de taken en bevoegdheden van het Europees Parlement, de Europese Raad, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en de Rekenkamer? Ook krijg je een inkijkje in de Europese wet- en regelgeving. In het staatsrechtelijke gedeelte tenslotte gaan we dieper in op de Grondwet en grondrechten. Ook leer je over de drie staatsmachten (wetgever, bestuur en rechter) en hun onderlinge verhouding.

Interessegebieden

  • Recht en Bestuur