Armoede

  • Thema
coverfoto armoede academie.png

Armoede speelt bij veel mensen die sociaal werk nodig hebben en het probleem laat zien hoe complex de problemen zijn waar we als sociaal werker mee te maken krijgen. In de module wordt duidelijk dat problemen van mensen nooit op zichzelf staan.

Een aantal vragen die aan bod komen zijn: Hoe sluit je aan bij mensen in een gesprek en krijg je duidelijk wat hun leefsituatie en hulpvraag is? Hoe schrijf je een heldere (en voor de cliĆ«nt passende) cliĆ«ntrapportage en kan je samen met collega's komen tot een heldere analyse? Hoe kun je als sociaal werker ervoor zorgen dat mensen in relatie tot hun omgeving tot hun recht komen? Hoe werkt armoede door in het leven van mensen? Hoe maak je gebruik van wat we allemaal al weten, uit eigen ervaring, ervaringen van anderen, praktijk, theorie en onderzoek , wet- en regelgeving en de beroepsopdracht? Zodat je aan het eind van het semester zicht hebt op wat het beroep inhoudt, wat dat van je vraagt, wat je al weet en kunt en wat je nog moet en wilt leren. 

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij