Civil Society

Dit semester richt zich op een belangrijk werkgebied van de sociaal werker, namelijk de participatiesamenleving. De participatiesamenleving wordt ook wel participatiemaatschappij of doe-democratie genoemd. Het ideaal van deze samenleving is dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor, en actief bijdraagt aan zijn of haar eigen leven en omgeving.

De setting waarin je die samenleving gaat onderzoeken is een gemeenschap in je eigen netwerk. In deze setting komen (on)mondige burgers of cliƫnten bij elkaar om gemeenschappelijk voor hun belangen op te komen. De kern van de module is dat je leert signaleren, dat je die signalen bundelt preventief en collectief oppakt.

Wat ga je doen? Je gaat samen met een medestudent twee bijeenkomsten organiseren met (een diversiteit aan) bewoners uit de buurt, dorp, studentenhuis, school of instelling over een gemeenschappelijk thema. Voor de bijeenkomst worden vrienden, familieleden, buurtgenoten en mensen van de sportclub uitgenodigd met diverse (culturele) achtergronden, waardoor er verschillende perspectieven op het thema naar voren kunnen komen.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij