Challenges in de praktijk

  • Thema
Sportstudies gebouw binnen 2.jpg

Direct vanaf de start van het eerste jaar ga je in de praktijk aan de slag. Je voert hier challenges uit waarbij verschillende waardes van sport met elkaar worden gecombineerd, we noemen dit ook wel het snijvlak tussen waarden van sport. 

Deze challenges vinden meestal plaats binnen een Innovatiewerkplaats (IWP). Dit zijn fysieke en virtuele plekken binnen de Hanze of in het werkveld waar onderwijs, onderzoek en werkveld bij elkaar komen rondom een specifiek thema. Enkele voorbeelden van challenges zijn: 

Economische- & Gezondheidswaarde:  

Een student ontwikkelt een strategisch marketingplan voor zijn eigen fitnessonderneming om zijn nieuwe dienst Cross Fit onder de aandacht te brengen van potentiĆ«le klantgroepen. 

Economische- & Sociaal Maatschappelijk waarde:

Binnen de IWP Kracht van Voetbal houdt een student zich bij FC Groningen bezig met het project Sociale Activering. In dit project probeert FC Groningen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en weer te betrekken in onderwijs of het arbeidsproces. 

Combinatie Gezondheids- & Sociaal-Maatschappelijke waarde:  

Studenten Sportkunde werken in de praktijk bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur om kinderen uit gezinnen met beperkte financiĆ«le middelen structureel aan sport deel te kunnen laten nemen. 

Interessegebieden

  • Economie en Management
  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid en Sport