Sociaal-Maatschappelijke waarde van sport

  • Thema
voetballende mensen

"Voor een betere wereld" 

De sociaal-maatschappelijke waarde van sport is groot. We zetten sport in voor een positieve socialisatie en cohesie. Via sport en bewegen ontmoeten mensen elkaar, participeren zij in hun gemeenschap en ontwikkelen ze een gezamenlijk waarden- en normenbesef. 

Sport verbroedert en biedt mensen structuur in hun leven. Dit zien we onder andere terug in een rijk verenigingsleven, maar ook zien we dit in zelf georganiseerde sportgroepjes in de buurt en binnen de context van commercieel georganiseerde sport. 

Afgestudeerde Sportkundigen herkennen en benutten de waarden van sport en bewegen voor een sociale samenleving en weten hoe ze de voorwaarden daarvoor kunnen optimaliseren. 

Tijdens het eerste jaar krijg je een aantal modules waarin je meer leert over de sociaal-maatschappelijke waarde van sport, zoals; 

  • De Sportwereld 

  • Sport, bestuur en leiderschap 

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid