'Ik heb meer respect gekregen voor hulpverleners op de spoedeisende hulp'

  • Onderwijsproject
Projectverhaal Twan Jutstra Technische Bedrijfskunde.jpg

Hoe kunnen wij de doorstroom op de spoedeisende hulp verbeteren? Twan Jutstra, vierdejaars student Technische Bedrijfskunde, heeft bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen een afstudeeronderzoek gedaan naar verschillende knelpunten op de spoedeisende hulp.

‘Vorig jaar heb ik stage gelopen bij een technisch bedrijf. Voor mijn afstudeerstage zocht ik daarom een nieuwe uitdaging in een andere richting. Toen hoorde ik klasgenoten praten over hun stage bij een ziekenhuis en hoe leerzaam dit was. Dit leek mij zeer interessant, waardoor ik al snel in contact kwam met het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.’

‘In de eerste week heb ik meegelopen op de afdeling spoedeisende hulp om te observeren waar verschillende knelpunten zich bevinden. Ik had geconstateerd dat er een aantal verbeterpunten waren. In mijn stage heb ik mij vervolgens gefocust op vier knelpunten: gebrek aan inzicht in elkaars werkzaamheden, communicatie met de kliniek, ontslagen die niet up-to-date zijn en de opnamecapaciteit van het ziekenhuis.’

‘Op de afdeling radiologie was mij opgevallen dat er in de middag langere wachttijden ontstonden, waardoor de spoedeisende hulp langer moest wachten op de uitslagen. Dit kwam omdat alle radiologen tegelijk pauze hielden. Vervolgens heb ik een pauze schema ontworpen, waarbij de radiologen afwisselend met elkaar pauze konden houden.’

‘Verpleegkundigen kunnen de beschikbaarheid van de bedden bekijken door middel van een online systeem. De beschikbaarheid kwam alleen niet altijd overeen met de werkelijkheid. Dit kwam omdat er meestal niet direct werd doorgegeven wanneer er een bed vrij kwam. Om dit te actualiseren heb ik een protocol geschreven voor wanneer een patiënt ontslagen wordt. In dit protocol heeft de afdeling Opname 15 minuten de tijd om een bed te zoeken en heeft de verpleegkundige op de verpleegafdeling 25 minuten om het patiëntdossier door te lezen, de kamer klaar te zetten en de patiënt op te halen.’

‘Om de opnamecapaciteit van het ziekenhuis te vergroten heb ik het advies gegeven om een extra transfer verpleegkundige aan te nemen voor in de avonduren. Deze verpleegkundige zorgt ervoor dat patiënten die op de spoedeisende hulp binnen komen en niet perse in het ziekenhuis hoeven te overnachten meteen naar de juiste instelling doorgestuurd worden. Momenteel werken de transfer verpleegkundigen alleen overdag, maar het komt vaak voor dat er patiënten in de avond komen. Hierdoor blijven die dan een nachtje in het ziekenhuis, terwijl dit helemaal niet nodig is.’

‘Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik veel dingen geleerd. Onder andere hoe het er op de spoedeisende hulp aan toegaat. Hierdoor heb ik  meer respect gekregen voor de mensen op de spoedeisende hulp. Het gaat daar namelijk non-stop door. Daarnaast heb ik ook geleerd om niet te veel te twijfelen en gewoon doen. Ik kan een stage of afstuderen bij een ziekenhuis dus zeker aanraden!’

Interessegebieden

  • Techniek