Professioneel Werken

Studenten Toegepaste Psychologie voor MKB.jpg

Als Toegepast Psycholoog werk je met mensen. Het is daarom belangrijk om professioneel te handelen. Je leert constructief en respectvol samen te werken (met studiegenoten, docenten, opdrachtgevers), te reflecteren op je eigen handelen, logisch en helder te denken en formuleren, kennis uit verschillende bronnen methodisch te bereiken en toe te passen, jezelf en je beroep te presenteren aan het werkveld en je leert te handelen volgens algemene normen en waarden en volgens beroepsspecifieke ethische codes en regelementen.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij