Waarom doen mensen wat ze doen en hoe kun je gedrag beïnvloeden?

 • Bachelor
 • Voltijd
Studenten Toegepaste Psychologie praten

Toegepaste Psychologie

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
4 jaar
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Science
Credits
240 ECTS
Startmaanden
september
 • Gedrag en Maatschappij

​​​​​​​​​Bij de opleiding Toegepaste Psychologie leer je hoe je menselijk gedrag kunt begrijpen, beïnvloeden en beoordelen. Vanaf dag één word je gezien als beginnend professional! Ons werkveld is breed waardoor je in uiteenlopende beroepen aan de slag kunt. Let op, voor deze opleiding geldt een numerus fixus.

Projecten met impact

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Over deze studie

De opleiding Toegepaste Psychologie duurt vier jaar en is een voltijd opleiding (40 uur per week). De eerste twee studiejaren zijn elk opgedeeld in vier perioden van ongeveer tien weken. Elk periode bestaat uit vier tot zes vakken, bestaande uit achttien contacturen en daar komt zelfstudie en samenwerken met medestudenten in projecten bovenop. Naast deze vakken krijgt elke student studieloopbaanbegeleiding. Je leert relatief veel theorie door wetenschappelijke psychologische artikelen en onderzoeken te bestuderen en tegelijkertijd leer je dat in de praktijk te brengen. Dat vraagt veel zelfkennis en vaardigheid.

  Feiten & cijfers

  Benieuwd naar de mening van studenten over deze opleiding? En hoe de opleiding scoort in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Bekijk de feiten en cijfers op studiekeuze123.nl!

  Ga naar studiekeuze123

Dit ga je doen

Het eerste jaar

Het eerste jaar is oriënterend en heeft een selecterende functie. Je maakt kennis met de hoofdthema's van Toegepaste Psychologie. Je zult moeten laten zien of je geschikt bent voor de opleiding en voor het werkveld. Je krijgt theorie in hoor- en werkcolleges, je werkt samen met studiegenoten aan opdrachten uit de praktijk en je krijgt veel vaardigheidstrainingen. Kwantitatief- en kwalitatief onderzoek spelen een belangrijke rol om een goed advies op te zetten. Onderzoek & statistiek, psychologische gespreksvoering en de basis van de psychologie zijn belangrijke vakken, die je binnen 1 studiejaar moet hebben behaald om de studie te mogen voortzetten.

Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 48 van de 60 EC's behalen. Bij te weinig punten krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA) en mag je de opleiding niet vervolgen. 

Het tweede jaar

In het tweede jaar breid je je kennis van de psychologie uit. Je volgt intensieve trainingen waarmee je je verder ontwikkelt op het gebied van gespreksvoering, trainen en coachen. Je ontwerpt bijvoorbeeld een deel van een gedragstraining en gaat dit later in het jaar ook uitvoeren in je klas. Je werkt aan echte vraagstukken uit het werkveld. Je leert wetenschappelijke, ook Engelstalige, artikelen lezen en je ontwikkelt je verder in het maken van adviesrapporten.

Stage

In het tweede semester van het derde studiejaar of in het eerste semester van jaar 4 kies je voor een keuzesemester, (buitenland)minor of voor een (buitenland)stage. In het derde of in het vierde jaar loop je stage. Je volgt eerst één van de verdiepende routes bij Toegepaste Psychologie voor je stage gaat lopen. De stage duurt twintig weken. Tijdens de stage functioneer je als junior toegepast psycholoog. De stageperiode is een leerfase, waarin je onder begeleiding van het stagebedrijf werkt aan jouw eigen ontwikkeling als professional en aan de ontwikkeling van je specifieke kennis en vaardigheden als toegepast psycholoog.  

Buitenland

Bij de opleiding Toegepaste Psychologie is het mogelijk om verder te kijken dan Nederland alleen. Zou je graag een tijdje naar het buitenland willen tijdens je studie, dan kun je bijvoorbeeld een stage lopen in het buitenland. 

Keuzesemester

In het eerste keuzesemester van het derde jaar kies je een verdiepende route. De routes zijn: Arbeid & Organisatie, Arbeid & Gezondheid, Jeugd, Healthy Ageing en Duurzame Samenleving. Je kiest een aantal vakken op het gebied van professioneel werken, beoordelen en beïnvloeden van gedrag. In het tweede semester van het derde studiejaar of in het eerste semester van jaar 4 kies je voor een keuzesemester, (buitenland) minor of (buitenland) stage. Bij een minor ga je een half jaar elders onderwijs volgen ter verbreding van je eigen opleiding. Hierin kun je je eigen keuze maken. 

Afstuderen

Het laatste semester van het vierde jaar staat in het teken van je laatste grote opdracht: afstuderen. Je voert zelfstandig een opdracht uit die gebaseerd is op een vraag of probleem uit het werkveld. 

Na je studie

Doorstuderen

Na je studie kun je gaan werken of doorstuderen. Een hbo-bachelordiploma geeft toegang tot diverse andere vervolgopleidingen op post-hbo en master niveau. Bijvoorbeeld tot de Master Healthy Ageing Professional, de Master Social Work (voltijd & deeltijd) de Master International Communication of de Master Energy for Society van de Hanzehogeschool Groningen.

Aan het werk

 • Recruiter
 • Jobcoach
 • Gezondheidsvoorlichter/lifestyle-coach
 • Gedragstrainer
 • Praktijkgericht onderzoeker in organisaties
 • Kindercoach
 • Mobiliteitscoach

Kijk voor meer informatie over Toegepaste Psychologie op Toegepastepsychologiewerkt.nl.
 

Toelatingseisen

 • Direct toelaatbaar

 • Toelaatbaar met eisen t.a.v. 1 vak

Je kunt je voor de opleiding Toegepaste Psychologie inschrijven van 1 oktober tot en met 15 januari via Studielink. Bij de opleiding Toegepaste Psychologie zijn per studiejaar 190 opleidingsplaatsen beschikbaar, er is sprake van een numerus fixus. Om de kans op studiesucces te vergroten en je een goed en representatief beeld te geven van de opleiding, hanteren wij een selectieprocedure. 

Selectieprocedure
 

Op basis van twee representatieve cursussen 'Inleiding in de Pyschologie en Onderzoek en Statistiek' bestudeer je de aangeboden literatuur, volg je (online) het hoorcollege van beide cursussen en het werkcollege van Onderzoek en Statistiek. 

Wanneer je je tijdig aanmeldt via Studielink ontvang je meer informatie per mail over de invulling van de selectieprocedure. Voorafgaand aan de colleges krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving en bestudeer je de lesstof/literatuur die daar beschikbaar wordt gesteld. Afsluitend maak je een toets.

Uitslag selectieprocedure

Rangnummer
Als je een plaats (rangnummer) aangeboden krijgt voor de opleiding, dan ontvang je hier een e-mailbericht over met aanvullende informatie. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de score die je hebt behaald op de toets ten opzichte van de andere deelnemers. Het maken van de toets is een voorwaarde voor het verkrijgen van een rangnummer. 

Een rangnummer hoger dan de 190 beschikbare plaatsen hoeft niet te betekenen dat je uiteindelijk niet kunt starten. Dit is afhankelijk van de bevestiging (verzilvering in Studielink) en het behalen van de vooropleiding van de overige aspirant studenten.

Verzilveren
Je hebt 14 dagen de tijd om de toegewezen plaats te verzilveren in Studielink. Als de plaats niet verzilverd wordt, komt de plaatsing te vervallen en ontvangt de eerstvolgende die is geselecteerd een plaatsingsbewijs via Studielink.

Drie keer deelnemen

Je kunt drie keer deelnemen aan selectieprocedure van Toegepaste Psychologie. Wanneer je je via Studielink hebt aangemeld voor de opleiding verbruik je één kans op deelname. Behaal je je vooropleiding niet of heb je niet deelgenomen aan de selectieprocedure, dan is het mogelijk om de verbruikte kans weg te poetsen. Neem hiervoor contact op met de opleiding. 

Contact

Voor vragen en informatie kun je een mail sturen naar [email protected] of neem telefonisch contact op met de opleiding Toegepaste Psychologie 050-5953300.

Stel je vraag

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
Aanmelden voor 15 januari