‘Het lijkt mij interessant om theater en psychologie met elkaar te combineren'

  • Student aan het woord
Kyona.jpg

Kyona Postma is 20 jaar oud en zit in het tweede leerjaar van de voltijd opleiding Toegepaste Psychologie. Het is haar gelukt om in één jaar haar propedeuse te halen en is naast haar opleiding actief binnen verschillende werkvelden.

Zo werkt ze als Student-Assistent mee op bijvoorbeeld open dagen, is ze klassenvertegenwoordigster en is ze werkzaam binnen het social-media-team van haar opleiding. Ook is ze na haar Mbo-studie, die haar tot acteur heeft opgeleid, werkzaam als theaterdocent en heeft ze een baan in de horeca. 

Van acteur tot toekomstig Toegepast Psycholoog
"Na mijn Mbo-opleiding tot acteur wilde ik verder leren. Toen ik dit tegen mijn omgeving zei, kreeg ik opmerkingen zoals ‘oh, hé, Toegepaste Psychologie is een hele andere kant op’. Toch zie ik dat anders. Met mijn Mbo-acteursopleiding ben ik drie jaar bezig geweest met het inleven in rollen, het maken en beschrijven van karakters en het verdiepen in mensen. Ik denk dat ik hierin overlap met Toegepaste Psychologie zie.

De overgang van Mbo naar Hbo
De overgang van het praktijkgerichte Mbo naar het theoretischere Hbo vond ik wel lastig. Gelukkig kon mijn SLB’er (Studie Loopbaanbegeleider) hiermee helpen, bijvoorbeeld met behulp van gesprekken en overzicht creëren. Medestudenten kunnen elkaar ook helpen. Bijvoorbeeld door je te ondersteunen bij een vak of anders kunnen derdejaars Toegepaste Psychologie studenten je een coaching-traject aanbieden. Als je behoefte hebt aan specifieke hulp, dan is het mogelijk om je bij Hanze Student Support aan te melden. Hanze Student Support biedt verschillende cursussen aan, zoals het omgaan met ADHD.

Ik had moeite met leren. Het leren voor tentamens was een leerproces op zich. Ik heb dus geleerd om voor tentamens te leren. Dat lukt al een stuk beter.

Als ik het gevoel heb dat er iets is of als ik denk dat het niet lukt om een vak te halen, dan kan ik aan de bel trekken. Ik weet dat ik dan met mijn mentor of desnoods andere docent kan zitten om er over te praten.  

Werkvelden combineren – Honours Programma
Het lijkt mij interessant om theater en psychologie met elkaar te combineren. Je gaat naar het theater voor een leuke voorstelling en bezoekt een psycholoog om over problemen te praten. Juist de tussenweg spreekt mij aan. In het Honours Programma kan ik uitzoeken of die twee te combineren zijn. Het Honours Programma is een traject waar ik dit jaar mee ben begonnen. Eens in de twee weken zijn er Community avonden die vanuit het programma worden aangeboden. Dan presenteren we interessante en relevante onderwerpen en nodigen we soms gastsprekers uit om ons in allerlei onderwerpen te verdiepen. Maar deze Community avonden zijn niet verplicht. Juist daarbuiten zijn studenten met hun eigen project bezig. Het Honours Programma geeft je de kans om iets uit te zoeken dat buiten je vakkenpakket ligt. Hier krijg je dan ook begeleiding bij. Wanneer je het Honours Programma drie jaar volgt, krijg je 30 extra EC op je diploma.

Theorie vs praktijk, een balans
Op het Mbo had ik bijna alleen praktijk. Het begin van Hbo, Toegepaste Psychologie, was precies andersom. Ik had haast alleen maar theorie. Ik noem het een ‘0 naar 100 ideetje’. Nu is de opleiding niet alleen maar theoretisch. Ik ben een praktijkpersoon en Toegepaste Psychologie sluit daar deels bij aan. Sommige vakken, die niet volledig theoretisch zijn, liggen mij meer. Gespreksvoering is hier een voorbeeld van. Studenten leren uit readers in plaats van boeken en de techniek van gespreksvoering ligt voorop. Ook heeft de opleiding een minor- en stageperiode en is het mogelijk om in het buitenland te studeren. Ik doe nu mijn best met boeken zodat ik volgend jaar in het vliegtuig kan."