Numerus Fixus Vastgoedkunde

Op deze pagina vind je meer informatie en een overzicht van de acties die je moet ondernemen om deel te nemen aan de selectieprocedure van de opleiding Vastgoedkunde.

Deelnemen aan de selectieprocedure

Inschrijfformulier + aanleveren documenten

In de week na 15 januari 2024 ontvang je digitaal een link naar een aanmeldformulier voor de selectiedag. Tezamen met het aanmeldformulier lever je via de digitale link de volgende documenten in: 

- Jouw curriculum vitae (vormvrij)
- Twee vastgoed gerelateerde artikelen  

Het aanmeldformulier en deze documenten moeten eind januari ingeleverd zijn.

Voorbereiding selectiedag

Op de selectiedag maak je een vastgoedrekentoets en schrijf je een motivatiebrief. Voor elk onderdeel heb je anderhalf uur de tijd. Tussendoor heb je een korte pauze. In de week na 15 januari 2024 ontvang je digitaal nadere informatie over de selectiedagen. Hieronder vind je alvast:

- Voorbereidingsmateriaal voor de vastgoedrekentoets
- Informatie over de motivatiebrief

Rekenvaardigheid

We selecteren ten eerste op (vastgoed) rekenvaardigheid. Rekenvaardigheid komt in de opleiding Vastgoedkunde bij meerdere vakgebieden terug, zoals Vastgoedrekenen, Vastgoedwaarderen en Bedrijfseconomie. In aanloop naar de toets ontvang je informatie en materiaal om je goed voor te bereiden op de toets. Deze toets bestaat uit een aantal meerkeuze vragen over de onderwerpen:

 • Financiële rekenkunde
 • Inhoud / maten / oppervlakte
 • Algemene economie
 • Bedrijfseconomie / procenten

Bij de selectietoets rekenvaardigheid is het gebruik van een niet-grafische rekenmachine toegestaan. De formules zijn in de toetsomgeving beschikbaar. Het gebruik van kladpapier is toegestaan.

Oefenmateriaal ter voorbereiding vind je hier.

Taalvaardigheid

In ieder 'blok' van onze opleiding staat Taalvaardigheid centraal. Het werkveld vindt deze vaardigheid erg belangrijk.

Motivatiebrief

Natuurlijk vinden we jouw eigen motivatie ook belangrijk; wat spreekt je aan in de vastgoedwereld, wat zou je met de opleiding Vastgoedkunde willen doen als je klaar bent met de studie? In de motivatiebrief ga je dan ook in op vragen zoals: 

 • Waarom heb je voor de twee vastgoed gerelateerde artikelen gekozen? 
 • Waarom heb je gekozen voor de studie Vastgoedkunde?
 • Wat wil je bereiken met de studie Vastgoedkunde, hoe zie je jezelf in de toekomst?
 • Aan welke eigenschappen moet een vastgoedprofessional voldoen en in welke mate voldoe jij daaraan? 

De gekozen artikelen mag je uitgeprint meenemen en gebruiken, dus niet digitaal.

De motivatiebrief wordt beoordeeld op inhoud (motivatie) en op taalvaardigheid. Bij de beoordeling van de taalvaardigheid letten we op:

 • Structuur
 • Woordgebruik en woordkeuze
 • Spelling
 • Zinsbouw en interpunctie

De rekentoets en de motivatiebrief maak je digitaal op een computer die in het lokaal aanwezig is. 

Selectiedag

De selectiedagen vinden plaats op woensdag 7 en vrijdag 9 februari 2024. Je wordt ingedeeld op een ochtend of een middag van één van beide dagen. Voorafgaand aan de selectiedag berichten we je per email over de locatie en het tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink correct is, anders kunnen we je bovenstaande informatie niet toesturen!

Als je op de data van de selectiedagen voor langere tijd in het buitenland verblijft, neem dan contact op met de opleiding via [email protected].

Uitslag van de selectieprocedure

De opleiding stelt op basis van de uitslag van de selectie een rangvolgorde op.
Medio april ontvang je via Studielink de uitslag. Het rangordenummer wordt per e-mail gecommuniceerd met als onderwerp 'toewijzing rangnummer'.

Plaats aangeboden gekregen (rangorde binnen de 300)
Als je een plaats aangeboden krijgt voor de opleiding, dan ontvang je hier een e-mailbericht over met aanvullende informatie. Je hebt 14 dagen de tijd om de toegewezen plaats te verzilveren in Studielink. Als de plaats niet verzilverd wordt komt de plaatsing te vervallen en ontvangt de eerstvolgende die is geselecteerd een plaatsingsbewijs via Studielink.
Naast het verzilveren van de plaats, moet je ook aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen om definitief te worden toegelaten tot de opleiding.

Rangnummer hoger dan 300?  
Een rangnummer hoger dan 300 hoeft niet te betekenen dat je uiteindelijk niet kunt starten. Dit is afhankelijk van de bevestiging (verzilvering in Studielink) en het behalen van de vooropleiding van de overige aspirant studenten.

Houd Studielink en je mail (ook in je spam) goed in de gaten! Het kan zijn dat je nog een e-mail ontvangt waarin je een plaats aangeboden krijgt.

Vragen?

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar [email protected].