Numerus Fixus Vastgoedkunde

Op deze pagina vind je meer informatie en een overzicht van de acties die je moet ondernemen om deel te nemen aan de selectieprocedure van de opleiding Vastgoedkunde.

Deelnemen aan de selectieprocedure

Inschrijfformulier + aanleveren documenten

In de week na 15 januari 2024 ontvang je digitaal een link naar een aanmeldformulier voor de selectiedag. Tezamen met het aanmeldformulier lever je via de digitale link de volgende documenten in: 

- Jouw curriculum vitae (vormvrij).
- Twee vastgoed gerelateerde artikelen die je hebt gevonden in de krant, tijdschrift of in het nieuws.

Het aanmeldformulier en deze documenten moeten eind januari ingeleverd zijn.

Voorbereiding selectiedag

Op de selectiedag maak je een vastgoedrekentoets en schrijf je een motivatiebrief. Voor elk onderdeel heb je anderhalf uur de tijd. Tussendoor heb je een korte pauze. In de week na 15 januari 2024 ontvang je digitaal nadere informatie over de selectiedagen. Hieronder vind je alvast:

- Voorbereidingsmateriaal voor de vastgoedrekentoets
- Informatie over de motivatiebrief

Rekenvaardigheid

We selecteren ten eerste op (vastgoed) rekenvaardigheid. Rekenvaardigheid komt in de opleiding Vastgoedkunde bij meerdere vakgebieden terug, zoals Vastgoedrekenen, Vastgoedwaarderen en Bedrijfseconomie. In aanloop naar de toets ontvang je informatie en materiaal om je goed voor te bereiden op de toets. Deze toets bestaat uit een aantal meerkeuze vragen over de onderwerpen:

  • Financiële rekenkunde
  • Inhoud / maten / oppervlakte
  • Algemene economie
  • Bedrijfseconomie / procenten

Bij de selectietoets rekenvaardigheid is het gebruik van een niet-grafische rekenmachine toegestaan. De formules zijn in de toetsomgeving beschikbaar. Het gebruik van kladpapier is toegestaan.

Oefenmateriaal ter voorbereiding vind je hier.

Taalvaardigheid

In ieder 'blok' van onze opleiding staat Taalvaardigheid centraal. Het werkveld vindt deze vaardigheid erg belangrijk.

Motivatiebrief

Schrijf een e-mailbericht aan de opleidingsmanagers van Vastgoedkunde Alice Steenkamp en Bianca Kersten, waarin je beschrijft hoe gemotiveerd jij bent om te studeren aan onze mooie opleiding. In het bericht verwerk je jouw antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom heb je gekozen voor de studie Vastgoedkunde?
  • Waar binnen vastgoed ligt jouw interesse? Betrek hierbij de twee vastgoedgerelateerde artikelen die je een aantal weken geleden digitaal hebt ingeleverd.
  • In de opleiding werken we met de volgende thema’s: Mens en omgeving – Energie en klimaat – Waardecreatie – Normen en waarden – Innovatie. Welk thema spreekt jou het meest aan en waarom?
  • Wat wil je bereiken met de studie Vastgoedkunde; hoe zie je jezelf in de toekomst?
  • Aan welke eigenschappen moet een vastgoedprofessional voldoen en in welke mate voldoe jij daaraan? Betrek in je antwoord een situatie in het dagelijks leven waarbij je deze eigenschap(pen) hebt toegepast.  

Laat in de tekst zien dat je in staat bent om zelfstandig een gestructureerde tekst te schrijven met aantrekkelijk en correct taalgebruik. Dat betekent dat je de tekst structureert, aandacht besteedt aan spelling, zinsbouw en interpunctie en dat je let op woordgebruik en woordkeuze. Omdat je het bericht schrijft in de vorm van een e-mail, is een formele briefopmaak niet vereist. Zorg wel voor een passende aanhef en afsluiting van het bericht.

Selectiedag

De selectiedagen vinden plaats op woensdag 7 en vrijdag 9 februari 2024. Je wordt ingedeeld op een ochtend of een middag van één van beide dagen. Voorafgaand aan de selectiedag berichten we je per email over de locatie en het tijdstip waarop je aanwezig moet zijn. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink correct is, anders kunnen we je bovenstaande informatie niet toesturen!

Als je op de data van de selectiedagen voor langere tijd in het buitenland verblijft, neem dan contact op met de opleiding via [email protected].

Uitslag van de selectieprocedure

De opleiding stelt op basis van de uitslag van de selectie een rangvolgorde op.
Medio april ontvang je via Studielink de uitslag. Het rangordenummer wordt per e-mail gecommuniceerd met als onderwerp 'toewijzing rangnummer'.

Plaats aangeboden gekregen (rangorde binnen de 300)
Als je een plaats aangeboden krijgt voor de opleiding, dan ontvang je hier een e-mailbericht over met aanvullende informatie. Je hebt 14 dagen de tijd om de toegewezen plaats te verzilveren in Studielink. Als de plaats niet verzilverd wordt komt de plaatsing te vervallen en ontvangt de eerstvolgende die is geselecteerd een plaatsingsbewijs via Studielink.
Naast het verzilveren van de plaats, moet je ook aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen om definitief te worden toegelaten tot de opleiding.

Rangnummer hoger dan 300?  
Een rangnummer hoger dan 300 hoeft niet te betekenen dat je uiteindelijk niet kunt starten. Dit is afhankelijk van de bevestiging (verzilvering in Studielink) en het behalen van de vooropleiding van de overige aspirant studenten.

Houd Studielink en je mail (ook in je spam) goed in de gaten! Het kan zijn dat je nog een e-mail ontvangt waarin je een plaats aangeboden krijgt.

Vragen?

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar [email protected].