Honours Talentprogramma Instituut Bedrijfskunde

Hanze Honours vlag.jpg

Haal nóg meer uit je studie met de verbreding en verdieping van het Hanze Honours talentprogramma. Je doet dan in het tweede tot en met het vierde leerjaar extra praktijkgericht onderzoek waarmee je jouw waarde voor de arbeidsmarkt verder vergroot.

Je stelt deels je eigen programma samen binnen een professional community van studenten, docenten en beroepsbeoefenaars. Om in aanmerking te komen voor deelname aan een honoursprogramma doorloop je een selectieprocedure. Bepalend daarin zijn je studieresultaten, je motivatie en jouw bereidheid je talent verder te ontwikkelen. Als honoursstudent bepaal je grotendeels zelf hoe je het talentprogramma invult. Natuurlijk word je hierbij door een docent begeleid.

Het honours talentprogramma bij het Instituut voor Bedrijfskunde is bedoeld voor studenten die op zoek zijn naar extra uitdaging en het beste uit zichzelf naar boven willen halen om ambities en persoonlijke doelen te realiseren. Binnen het programma krijg je de kans om zelf regisseur te zijn van je persoonlijke ontwikkeling en professionele talent. Honoursonderwijs stimuleert je om in de rol van pionier, aanjager of verbinder je eigen talenten optimaal in te zetten voor actuele vraagstukken in studie, werk en omgeving.

Honours logo's.png

In drie jaar tijd worden 30 extra credits verdiend bovenop het reguliere studieprogramma. Hoge cijfers zijn geen voorwaarde om te worden toegelaten. Motivatie, ambitie en nieuwsgierigheid wél. Ook moet je hebben bewezen hebben het tempo en het niveau van de studie goed aan te kunnen. Het honoursprogramma is te volgen voor zowel VT, DT als AD studenten. Ook is er een variant voor de 3-jarige opleiding.

Het honours programma wordt door jou zelf samengesteld aan de hand van het volgen van 6 eigen gekozen Labs van elk 5 EC, gekoppeld aan een Edubatch. Labs kunnen zowel verbredend als verdiepend zijn. Verbredende Labs zijn Labs waarbinnen studenten de grenzen van hun opleiding overschrijden en aan de hand van verschillende maatschappelijke, culturele, en filosofische onderwerpen hun blik verruimen. In deze Labs ontmoeten ze studenten en docenten uit de hele Hanzehogeschool. Voorbeelden van verbredende Labs zijn het Grotius Lab waarbinnen studenten een buddy zijn voor vluchtelingen of het Fantastic Failure Lab waar je leert om mislukkingen te omarmen. Naast Hanzebrede Labs hebben we ook Labs binnen ons eigen instituut van bedrijfskunde waar je uit kan kiezen. Zo kan je binnen het SDG Lab aan de gang gaan met de Sustainable Development Goals van de United Nations of werk je aan actuele maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot onze woningmarkt binnen ons WoonLab.

Daarnaast hebben we binnen het IBK ook het verbredende My Lab. Dit persoonlijke Lab kan je als student helemaal zelf vormgeven afhankelijk van je eigen interesses. Zo kan je bijvoorbeeld een taal gaan leren, vrijwilligerswerk gaan doen of een evenement voor studenten organiseren.

Ook kan je voor een verdiepend Lab kiezen in de vorm van het instituutseigen Consultancy Lab. Hierbinnen gaan studenten aan de slag met opdrachten afkomstig uit ons uitgebreide netwerk van actuele werkveldcontacten. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan het beroep en werkveld waarvoor je wordt opgeleid. Voorbeelden van projecten die studenten van HRM de laatste jaren hebben uitgevoerd, zijn: het geven van sollicitatietrainingen aan werkzoekenden, het schrijven van functieprofielen en het adviseren over verzuimbeleid. Ook zijn er studenten die de werving en selectie voor organisaties hebben uitgevoerd. Bedrijfskunde studenten hebben onder andere een eigen bedrijf opgestart of helpen anderen daarbij. Ook hebben ze organisaties geholpen met het bouwen van een website of het ontwerpen van een communicatieplan. Een mooi project dat binnen Vastgoedkunde is uitgevoerd, is het in kaart brengen wat je eigenlijk kan worden na het afronden van de studie. Dit is gedaan door het meelopen bij bedrijven binnen de vastgoedbranche om een beeld te schetsen wat de verschillende functies inhouden en hier promofilmpjes van te maken. 

Tot slot is er het Punchcard Lab waarbinnen je 10 kortdurende Punch Card Activities over de meest uiteenlopende onderwerpen kan kiezen die samen 5 EC opleveren. Hierbij kan je denken aan lezingen en workshops.

Naast het volgen van Labs werken honours studenten aan netwerken binnen en buiten onze hogeschool en worden zij 1-op-1 gecoacht in hun persoonlijke ontwikkeling tot excellente bedrijfskundige professional. Deelname aan het Honoursprogramma levert 6 Edubatches en een aantekening op het diploma op.

Contact

Voor meer informatie over het honoursprogramma kun je contact opnemen met de contactpersoon van jouw opleiding:

Human Resource Management - Esther Baarda
Vastgoedkunde - Joanne Boonstra

Bij de HG staat kwaliteit in een hoog vaandel. De kwaliteit van het honoursonderwijs wordt geborgd via een certificeringssysteem dat uniek is in Nederland.

Hobéon heeft het Keurmerk voor Kwaliteit voor certificering toegekend aan het HHC. Het HHC is daarmee gemachtigd om HG-honoursprogramma's te certificeren. Dit gebeurt door middel van audits aan de hand van een honours-specifiek beoordelingskader. Schools ontvangen een certificaat als zij positief zijn geaudit. Voor honoursstudenten vormt de certificering een waarborg voor een kwalitatief goed programma en voor de schools en de HG een uithangbord voor de kwaliteit van honoursprogramma's.

Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs.jpg