Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden.jpg

Vastgoed is een internationaal werkveld. Daarom kun je al tijdens de opleiding je vleugels uitslaan. Je krijgt de kans om in het buitenland te studeren, stage te lopen of aan een project mee te werken. Dat kan bijvoorbeeld tijdens je stage in het tweede jaar, je minor in het derde jaar of tijdens het semester ‘onderzoek en advies’ in het derde jaar.