Competenties

HANZE240145 vastgoedkunde-39 LR.jpg

Naast inhoudelijke kennis, zijn juist ook generieke, professionele vaardigheden nodig om mee te kunnen draaien in de vastgoedpraktijk. Bij ons zijn de volgende generieke competenties voor de waardevolle vastgoedprofessionals cruciaal:

Onderzoeken

Je leert complexe praktijkvraagstukken te vertalen naar onderzoek. Vervolgens beantwoord je deze vragen door het analyseren van diverse soorten bronnen aan de hand van kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmethoden.  

Adviseren

Kenmerkend voor al onze professionals is dat zij voorbereid zijn om in interdisciplinaire teams te opereren en hun weg weten te vinden in de complexe wereld van ons brede vakgebied. Adviseren speelt in de meeste functies van afgestudeerden een cruciale rol en benadrukt de spin-in-het-web-taak waar je in de praktijk vaak invulling aan geeft. 

Ontwerpen

Essentieel voor een vastgoedprofessional is dat hij/zij de vertaalslag van de theorie naar de praktijk kan maken. Dit houdt in dat je niet alleen kennis moet kunnen vergaren maar deze ook moet kunnen omzetten naar in de praktijk toepasbare concepten.

Professioneel handelen

Het is belangrijk dat je als vastgoedprofessional voldoende zelfregie hebt om je staande te houden in de veranderende wereld en op onafhankelijke en creatieve wijze kunt inspelen op deze verandering. Daarbij werk je samen met betrokken stakeholders, toon je initiatief en ben je in staat zonder vooringenomenheid relaties op te bouwen en te onderhouden.

Interessegebieden

  • Economie en Management