Maatschappelijke thema's

Maatschappelijke thema's.jpg

Binnen de twee domeinen Vastgoedontwikkelen en Vastgoedmanagement hebben we veel aandacht voor de maatschappelijke actualiteit. Dat betekent dat we ons focussen op de volgende thema’s:

Mens en omgeving

De gebouwde omgeving is voor mensen de plek waar zij wonen, waar zij werken, sociale contacten aangaan, waar zij zorg ontvangen en geven, waar zij zich ontwikkelen en waar zij recreëren. In het thema ‘Mens en omgeving’ draait het dan ook om de gezondheid en het welzijn van de mens. Het vastgoed kan hierin voor de omgeving en haar gebruikers van toegevoegde waarde zijn. 

 

Energie en klimaat

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor maatregelen die bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik, het verbeteren van het binnenklimaat en het doorvoeren van milieuvriendelijke oplossingen in onze gebouwen? De rol van de vastgoedprofessional is daarbij essentieel. Binnen dit thema wordt gekeken naar het verduurzamen van gebouwen en naar de volledige impact van de gebouwde omgeving op het klimaat.

Innovatie

Innovatie betekent vernieuwing en kan betrekking hebben op nieuwe ideeën, goederen, diensten of processen of combinaties daarvan. Je leert de toekomstige ontwikkelingen in de beroepspraktijk te herkennen om deze vervolgens uit te werken naar nieuwe innovaties in het werkveld. Hierbij gaat het om het herkennen van zowel demografische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen, als ontwikkelingen in de verschillende beroepen/rollen van de vastgoedprofessional.

Normen en waarden

In de vastgoedwereld heb je te maken met wetten en regels. Daarnaast zijn er ook veel ongeschreven regels. Wat vinden wij als maatschappij acceptabel gedrag en wat juist niet? Wil je als vastgoedprofessional kunnen bijdragen aan een duurzame en toekomstgerichte leefomgeving dan is kennis en toepassing van beide gebieden van groot belang.

Waardecreatie

De waarde van vastgoed laat zich niet enkel uitdrukken in geld. Ook minder concrete waarden zoals gezondheid, veiligheid, comfort, duurzaamheid en omgevingskwaliteit spelen een rol bij het bepalen van de waarde die vastgoed voor een duurzame en toekomstgerichte leefomgeving heeft. Je moet als vastgoedprofessional dan ook in staat zijn om de financiële aspecten van de exploitatie en/of ontwikkeling van een vastgoedobject te berekenen en de effecten van de keuzes op het gebied van leefbaarheid, milieu etc. daarin mee te nemen.

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf