SLB-bureau

In het studieloopbaanbegeleidingstraject wordt aandacht besteed aan je individuele studievoortgang, aan de ontwikkeling van je persoonlijke competenties, je persoonlijke professionele vorming en je studieloopbaankeuzes. 

Studieloopbaanbegeleiding is een begeleidingsonderdeel dat in alle vier studiejaren van de opleiding Voeding & Diëtetiek wordt aangeboden. Je wordt begeleid in het nadenken over je studieloopbaan, je professionele ontwikkeling en je leert je eigen studie en  loopbaan sturen.

De opleiding Voeding & Diëtetiek organiseert studieloopbaanbegeleiding in de vorm van lessen, individuele gesprekken met je vaste studieloopbaanbegeleider (SLB'er), opdrachten en portfoliovorming en presentaties.

In de leerlijn studieloopbaan ga je leren reflecteren. Dat houdt in dat je af en toe even stilstaat om terug te blikken op hoe je bepaalde zaken aangepakt hebt en wat het effect daarvan was. Ook ga je vooruitblikken om te kijken hoe je meer uit je eigen gedrag kunt halen. Dit ga je doen d.m.v. het opstellen van leerdoelen om je professionele ontwikkeling te verbeteren. Daarnaast zal de profielkeuze een terugkerend onderwerp van gesprek zijn.

SLB is in elk blok van elk jaar weer anders ingericht. Je zult in ieder geval elk blok je SLB'er minimaal één keer persoonlijk spreken zodat deze jouw voortgang en welzijn kan monitoren. In de Blackboard courses van de verschillende blokken vind je de handleiding voor desbetreffend blok wat betreft SLB en de toelichting gradecenter.